Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Zpráva Evropské komise o korupci potvrzuje dlouhodobé priority Transparency International

V boji proti korupci se musí Česká republika zaměřit zejména na profesionalizaci státní správy, zkvalitnění procesů veřejného zadávání, transparentnost financování politických stran a posílení nezávislosti státního zastupitelství.  Vyplývá to ze zprávy o korupci, kterou dnes zveřejnila Evropská komise. Tato doporučení zcela korespondují s požadavky Transparency International (TI).

Dnes byla vydána historicky první zpráva Evropské komise o korupci v jednotlivých členských zemích. Obsahuje řadu statistických zjištění, která charakterizují korupční situaci v ČR:

  • 95% Čechů považuje korupci za rozšířenou, 
  • 8% respondentů bylo v minulém roce požádáno o úplatek, nebo se od nich úplatek očekával, což je dvojnásobek evropského průměru a
  • 71% českých podniků (nejvyšší podíl v EU) uvádí, že korupce představuje hlavní překážku podnikání.

U České republiky se zpráva zaměřuje na 5 problémových oblastí. Jsou jimi čerpání Evropských fondů, integrita veřejné správy, veřejné zakázky, financování politických stran a stíhání korupce.  Jedná se tedy o oblasti, na které Transparency International dlouhodobě upozorňuje.„Zpráva poukazuje na slabost a nízkou efektivnost české státní správy, její zranitelnost vůči nepřípustným politickým vlivům a chybějící zákonnou regulaci. Tento problém se prolíná všemi ostatními oblastmi, jako je čerpání Evropských fondů či zadávání veřejných zakázek. Nejde však jen o přijetí zákona o státní službě, ale i o přijetí jasné strategie řízení procesu profesionalizace státní správy, “  upozorňuje programový ředitel TI Radim Bureš.

Zpráva Evropské komise se zmiňuje o citlivé oblasti financování politických stran a požaduje zvýšení transparentnosti financování stran a volebních kampaní, jakož i zřízení nezávislého dohledu nad tímto financování. Zpráva upozorňuje i na fakt, že Nečasova vláda odmítla v lednu 2013 kvalitní zákon Ministerstva vnitra o dohledu na financování politických stran.

Zpráva také vítá pozitivní změny ve fungování státního zastupitelství spojené s personálními změnami na pozici Nejvyššího státního zástupce a vrchní státní zástupkyně.

Radka Pavlišová, vedoucí Právní poradny TI, k tomu doplňuje:  „Personální změny v soustavě státního zastupitelství jsou dobrým začátkem, nicméně samy o sobě nestačí. K posílení nezávislého a efektivního stíhání sofistikované korupce je třeba specializace v podobě zřízení specializovaného útvaru při Nejvyšším státním zastupitelství, jak to ostatně vyplynulo z analýz soudních rozhodnutí ve věcech úplatkářských trestných činů, které pro Úřad vlády zpracovala Transparency International a na něž zpráva Evropské komise taktéž odkazuje.“

Chybějící legislativa je součásti programu projektu Rekonstrukce státu a z velké části je obsažena i v koaliční smlouvě současné vlády. Zpráva Evropské komise však správně klade důraz nejen na legislativní stránku věci, ale i na proces implementace a na změny v řízení. „Bez jasného politického vedení a odborného zabezpečení, nebudou nové legislativní normy úspěšné,“ varuje Radim Bureš.

Celá zpráva je ke stažení zde.

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz