Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Zásady činnosti Právní poradny

TIC je nevládní organizace, která nemá vyšetřovací pravomoci, jako třeba Policie ČR, státní zástupci nebo ombudsman. Role poradny je jiná: můžeme Vám poradit, jaká máte práva, jak můžete ve Vaší věci postupovat a na jaké instituce se obrátit, setkáte-li se s korupčním jednáním.

Rovněž nám nepřísluší přezkoumávat pravomocná rozhodnutí soudu ani zasahovat do běžících sporů. Na druhou stranu Vám můžeme doporučit dostupné opravné prostředky popř. poskytnout informaci o dalších možnostech obrany v rámci soudního řízení. V některých případech soudní spory sami iniciujeme v rámci tzv. strategické litigace, tj. v případech, kdy se snažíme danou oblast práva lépe prozkoumat, a soudní rozhodnutí chybí.

Vzhledem ke specializaci právní poradny TIC oblast veřejného práva neposkytujeme poradenství v soukromoprávních věcech, jakými jsou například exekuce a dluhy, pracovněprávní věci nebo vnitřní záležitosti právnických osob (družstva, SVJ ad.).

Pokud se právní poradna začne případu věnovat a klient předá jejím pracovníkům dokumenty, jsou tyto uloženy ve spisu k danému případu. Obsahuje-li spis osobní údaje, žádáme klienta o souhlas s jejich zpracováním. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat.

Není v silách TIC zajišťovat kopírování nebo zpětné zasílání poskytnutých dokumentů. V žádném případě nám tedy neposílejte originály důležitých dokumentů, ale pouze jejich (neověřené) kopie.

 

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz