Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Zapracování evropských zadávacích směrnic může napomoci modernizaci systému veřejných zakázek v ČR

MMR v čele s ministryní Jourovou deklaruje snahu zjednodušit zadávací procedury a zefektivnit dohled nad zadáváním zakázek. Transparency International, Oživení, zIndex však upozorňují, že by se tak nemělo dít na úkor dosažení hlavních cílů plynoucích z evropských směrnic: transparentnosti, hospodárnosti, podpory malých a středních podniků, udržitelného rozvoje a inovace.

Proces transpozice evropských zadávacích směrnic do českého právního řádu představuje unikátní příležitost pro přehodnocení a modernizaci systému veřejných zakázek v ČR. Transparency International, Oživení a zIndex  u této příležitosti navrhují:

  • zachovat publikační povinnost pro zakázky malého rozsahu (ZMR) v limitu od 1 mil. Kč pro dodávky a služby, od 3 mil. Kč na stavební práce,
  • přizpůsobit limity pro vícepráce kondici vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě,
  • vhodně upravit hodnotící kritéria v intencích nové evropské legislativy,
  • reformovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
  • vytvořit podpůrné nástroje pro kvalitní veřejné zadávání (metodické vedení zadavatelů, zřízení systému centrálních nákupů, elektronizace celého nákupního procesu).

 David Ondráčka, ředitel Transparency International shrnuje celou situaci slovy: „Zadávání veřejných zakázek musí být jednodušší, ale při současném zachování prvků prevence korupce“. Martin Kameník k tomu dodává: „Návrh nového zákona by měl více vycházet z komplexní vládní strategie, která by stanovila, jakými dalšími nástroji vláda dosáhne hospodárnějších a transparentnějších zakázek. Sebelepší zákon nemůže sám o sobě situaci významně situaci zlepšit.“

 Identické stanovisko vyjadřuje i Platforma pro transparentní veřejné zakázky. „Platforma považuje požadavky TI a Oživení za legitimní a přiklání se k názoru, že by novela k zákonu o veřejných zakázkách neměla zhoršit transparentnost procesu veřejného obstarávání. Novela, kterou MMR připravuje je jistě potřebná, nicméně ta by měla odstranit zásadní problémy, které brání dokončení projektů a transparentnímu procesu veřejného obstarávání. Na základě žádosti našich členů svoláme co nejdříve jednání platformy, kde chceme diskutovat jednotlivé návrhy a přijmout společné stanovisko platformy k připravované směrnici.“ říká Dan Ťok ze společnosti Skanska a současně předseda Rady Platformy pro transparentní veřejné zakázky.

Plný text Stanoviska  najdete zde

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz