Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Whistleblowing a ochrana oznamovatelů v České republice

Whistleblowing a ochrana oznamovatelů v České republice
  • Datum: 01.01.1970
  • Autor: Eliška Císařová, Zuzana Navrátilová, Nikola Hořejš, Pavel Beňo
  • Projekt: Ochrana whistleblowers
  • ISBN: 978-80-87123-11-9

Tato publikace se věnuje problematice whistleblowingu z několika úhlů. V první části pojednává o whistleblowingu a ochraně oznamovatelů obecně. Mimo jiné uvádí různé zahraniční zkušenosti a doporučení Transparency International pro legislativní úpravu této problematiky. V druhé části představuje výsledky průzkumu o whistleblowingu realizovaného mezi zaměstnanci v České republice. Průzkum zjišťoval postoj zaměstnanců ve státní i soukromé sféře k institutu oznamovatele a mapoval jejich zkušenosti s whistleblowingem. V třetí části publikace je stručně zpracován přehled stávajících právních předpisů platných v ČR, které mohou sloužit jako základ pro úpravu této problematiky. Věnujeme se zde současným možnostem zaměstnanců upozorňovat na nekalé praktiky na pracovišti, překážkám v oznamování a existujícím ochranným opatřením. Poslední dva příspěvky se věnují kulturním a společenským otázkám souvisejícím s problematikou whistleblowingu. Čtvrtý příspěvek zkoumá vztah novinářů a oznamovatelů a zaměřuje se na zkušenosti a práci novinářů s těmito osobami. Pátý příspěvek popisuje z pracovně-psychologického úhlu, jak je oznamovatel vnímán, jaká osobní dilemata zvažuje a jak se k těmto osobám staví pracovní kolektiv a nadřízení.

Ke stažení: TIC_whistleblowers_2009_cz.pdf

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz