Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

ÚOHS prověřuje obchodní soutěž na sociální kartu

Úřad na ochranu veřejné souteže (ÚOHS) na základě našeho podnětu začal prověřovat, zda při při vyhlášení veřejné obchodní soutěže o návrh na uzavření smlouvy o zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů (tzv. sociální karty) nebyl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek.

Na Právní poradnu TIC se obrátil klient se žádostí o posouzení postupu Ministerstva práce a sociálních věcí při vyhlášení veřejné obchodní soutěže o návrh na uzavření smlouvy o zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů. Po podrobném prostudování příslušné dokumentace dospěla TIC k názoru, že zadavatel postupoval v této věci v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách (ZVZ), když vybral smluvního partnera prostřednictvím veřejné obchodní soutěže dle obchodního zákoníku a nikoliv postupem předpokládaným ZVZ, přestože k tomu byl dle povahy plnění povinen.

Přestože je v soutěžních podmínkách uvedené soutěže opakovaně zdůrazňováno, že navrhovateli nepřísluší za poskytnuté plnění žádná odměna, je zároveň předmětem soutěže výše úhrad za nadstandardní služby, hrazených ze strany osob oprávněných čerpat z karty sociálních systémů. Jak vyplývá jednak z ustálené rozhodovací praxe ÚHOS, jakož i z judikatury Nejvyššího správního soudu, prvek úplatnosti je naplněn také prostřednictvím nepřímé úplaty zadavatele, a to například v případech nepeněžitého protiplnění, či pokud zadavatel rozhodne o způsobu úhrady jinými osobami, jako je tomu v tomto případě. Z toho důvodu se TIC domnívá, že MPSV postupovalo v rozporu se ZVZ a proto se podnětem obrátila na ÚOHS, aby postup veřejného zadavatele prošetřil. Podnět ke stažení zde. ÚOHS poté, co prostudoval dokumentaci k předmětné zakázce, získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel postupoval při zadávání uvedené veřejné zakázky podle zákona, a proto zahájil správní řízení z moci úřední.

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz