Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Ukrajinská Transparency International zjišťovala, jak to vypadá s veřejnými zakázkami u nás

V rámci projektu Minimální pravidla transparentnosti veřejných zakázek realizovaného Transparency International Česká republika na Ukrajině  s podporou Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky se ve dnech 25.-30.6.2013 uskutečnil studijní pobyt zástupců partnerské organizace – Transparency International Ukrajina a vedoucích pracovníků odborů veřejných zakázek tří pilotních měst, v nichž se projekt realizuje.

V letošním roce byly zpracovány a publikovány standardy veřejných zakázek pro Ukrajinu, odborné veřejnosti a novinářům byly představeny v dubnu. Studijní pobyt se tedy zaměřil především na praktickou aplikaci požadavku transparentnosti veřejných zakázek z hlediska legislativního, výkonu veřejné správy, ale i kontrolního. Tomu odpovídalo i zaměření jednotlivých jednání  s pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj, nevládní organizace Oživení a především se zástupci samosprávy – p. Janem Korytářem, předsedou zastupitelského klubu Změny a předsedou Protikorupční komise Rady Libereckého kraje a vedením Městského úřadu Semily. Všem, kteří věnovali delegaci svůj čas a předali své zkušenosti, děkujeme.

Závěr studijního pobytu byl věnován setkání s pracovníky Ministerstva zahraničních věcí, v jehož průběhu byly zhodnoceny dosavadní výsledky projektu, popsány plánované aktivity a v rámci diskuse navrženy i další kroky formou navazujícího projektu.

Ze zpětné vazby od účastníků studijního pobytu jednoznačně vyplynulo, že ačkoli jsou veřejné zakázky na Ukrajině regulovány zákonem a existuje povinnost jejich zveřejňování (včetně dokumentace) cestou Národního věstníku, jsou oblasti, na které je třeba se zaměřit s cílem větší transparentnosti veřejných zakázek a tedy i efektivnosti čerpání veřejných prostředků – zveřejňování konkrétních smluv včetně dodatků, vyhodnocení a zveřejnění konečných nákladů dodávky, sjednocení pravidel postupu při realizaci a zveřejňování veřejných zakázek malého rozsahu, vyhodnocení objemu veřejných financí v rámci veřejných zakázek jednotlivě pro konkrétní města a nutnost vytvoření jednotné platformy/profilu pro shromažďování, analýzu a zveřejňování údajů.

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz