Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

TZ: Transparency International připravila doporučení k novému zákonu o úřednících

„Nový zákon musí zejména zavést transparentní personální procesy ve státní správě,“ říká Radim Bureš z Transparency International, „není možné státní správu budovat na kamarádech ministrů z politiky či byznysu.“

Fungování státní správy v České republice je opakovaně hodnoceno jako neodborné, neefektivní, netransparentní a nekoordinované. Základ v nefunkčnosti státní správy má i zpochybňovaná schopnost ČR čerpat ze strukturálních fondů EU, stejně jako častá neschopnost připravit funkční užitečné projekty. Svůj podíl na současném tristním stavu státní správy má neexistence zákonné úpravy postavení úředníků. Česká republika jako v podstatě jediný stát EU nemá postavení státních úředníků upraveno (právně účinným) zákonem, a porušuje tím i svoji ústavu. Přestože přijetí nového zákona pro možná až 150 tisíc úředníků není drobnou resortní normou, chybí jasné politické vedení přípravy zákona. TIC pro vyzývá předsedu vlády k převzetí vedoucí role.

Vláda nedávno přijala „Teze zákona o úřednících veřejné správy“, ale nad paragrafovým zněním zákona vzniká akutní potřeba otevřené odborné diskuse. Zákon musí být schopen naplnit svůj cíl, tedy vést k odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy. Přitom samotný zákon o úřednících nestačí, musí být doprovázen vytvořením organizační struktury, která zaručí naplňování zákona. „Respektování profesionální a politické nezávislosti úředníků by měl garantovat ředitel úřadu, soudní ochrana je příliš zdlouhavá,“ argumentuje Radim Bureš.

Klíčovou složkou modernizace státní správy je jiná forma odměňování státních úředníků. Po úřednících se požaduje profesionalita, apolitičnost a loajalita ke státu. „Když však můžete ze dne na den přijít např. o 50 – 70 procent platu jen na základě subjektivního rozhodnutí nadřízeného, pak dostává přednost loajalita vůči nadřízeným a profesionalita i apolitičnost strádají,“ říká Radim Bureš. TIC doporučuje omezit nenárokovou složku (osobní ohodnocení a odměny) na část, nikoli násobek složky nárokové. Nenároková složka by neměla přesahovat 30 procent tabulkového platu. 

Kvalita státní správy úzce souvisí i se současnými potížemi při využívání strukturálních fondů EU.

Nové programovací období je příležitostí pro vytvoření implementační struktury, která bude efektivnější, přehlednější a bude lépe schopna předcházet podvodům a manipulacím s evropskými fondy. TIC volá po jasných prioritách operačních programů pro příští období a požaduje zrušení regionálních operačních programů.  „V rozdrobeném systému resortních a krajských 24 operačních programů není možné pokračovat“, říká David Ondráčka, ředitel Transparency International, „nové programovací období musí být založeno na několika málo průřezových klíčových tématech koordinovaných centrálně. Regionální operační programy (ROP) musí být zrušeny a nahrazeny centrálně koordinovanými programy zaměřenými na jednotlivá témata.“

Příloha:

Teze TIC k transparentní a nezávislé státní správě a zákonu o úřednících

 

Tisková zpráva ke stažení


Kontakt pro média:

 

Radim Bureš, Transparency International - Česká republika

Mob.: 733 666 008, tel: 224 240 897, mail: bures@transparency.cz

David Ondráčka, Transparency International - Česká republika

Mob.: 605 814 786, tel.: 224 2408 95, mail: ondracka@transparency.cz

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail




Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz