Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

TIC vyzývá k nastavení jasných pravidel pro filmové dotace

Nejasný a nekoordinovaný způsob přidělování grantů na výrobu a distribuci českých filmů z rozpočtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie by se měl změnit. 

TIC dlouhodobě sleduje hospodaření s veřejnými prostředky v různých dotačních programech a součástí tohoto monitoringu se proto stal i Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (Fond). Rada Fondu prostřednictvím svých 13 členů rozhoduje na neveřejných zasedáních a tajným hlasováním o způsobu a výši čerpání rozpočtu Fondu, který se pohybuje přes 100 mil Kč ročně a je mimo jiné naplňován 1 Kč z každé prodané vstupenky do kina.

TIC vyzývá k vytvoření pravidel a kritérií pro rozhodovací proces přidělování grantů a nastavení rovných výchozích podmínek pro všechny žadatele tak, aby nedocházelo k pochybnostem a neodůvodněné disproporcionalitě.

 

Vláda ČR se stejnou otázkou zabývala ve středu 29. února 2012 a schválila návrh zákona, který má nově upravit zdroje financování české kinematografie a též fungování Fondu. TIC tuto vládní iniciativu sleduje a zastává názor, že pro rozhodování Rady Fondu o poskytování podpor by měla být nastavena jasná pravidla, která umožní žadatelům jednoduchou orientaci v celé proceduře. Je zřejmé, že odbourání subjektivních pohledů členů Rady není v oblasti hodnocení uměleckých děl žádoucí a možné, ale proč má probíhat tajně a bez kritérií? Zároveň by bylo vhodné, aby ruku v ruce s novými pravidly šla filmové tvorbě i náležitá materiální podpora. “České filmy si zaslouží větší podporu státu, ale její rozdělování musí být podle jasných pravidel a probíhat otevřeně“, dodává David Ondráčka z TIC.

Počátečním vzorem pro řešení mohou být okolní státy, kdy např. v Maďarsku existuje propracovaný bodový systém, který zohledňuje různé aspekty filmového díla při zachování volného rozhodování pro členy orgánu podobného české Radě Fondu. „V roce 2004 byl uveden v platnost novelizovaný filmový zákon, který na základě bodového systému umožňuje tvůrcům dosáhnout na podporu až do výše 50%, případně pro artové, nevýdělečné projekty až 70-90% do celkové výše 2 milionů HUF.“

Tisková zpráva ke stažení
Přehled úspěšných žadatelů v letech 20102-2012 se 2 a více schválenými projekty 
Přehled úspěšných žadatelů v letech 20102-2012 podle abecedy  
 

Kontakt pro média:
David Ondráčka, ředitel
Transparency International - Česká republika, o.p.s.
Mob.: 605 814 786, tel: 224 240 895
Mail: ondracka@transparency.cz

 

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz