Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

TI žádá po ÚOHS prověření zakázky Krajské zdravotní, a.s.

TI se zabývala veřejnou zakázkou Komplexní outsourcing ICT zadanou Krajskou zdravotní, a.s. Po prostudování zadávací dokumentace, jejích příloh a dalších podkladů se TI rozhodla podat podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k přezkoumání zakázky, neboť usoudila, že zadavatel postupoval v rozporu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Krajská zdravotní, a.s. je obchodní společností Ústeckého kraje, která vznikla transformací Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a nemocnicích v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově. V rámci své působnosti zadala Krajská zdravotní a.s. veřejnou zakázku na komplexní outsourcing ICT na dobu 10 let s nejvyšší přípustnou cenovou hodnotou 330 000 000,- Kč za jeden rok správy a provozu ICT.

TI za hlavní nedostatek zadané veřejné zakázky považujeme způsob nastavení hodnotících kritérií v zadávací dokumentaci. Zadavatel stanovil dílčí subjektivní kritéria v rozporu se zákonnou zásadou transparentnosti. Kritéria jako kvalita předběžného plánu konsolidace nebo kvalita exit plánu jsou neurčitá a nejednoznačná. K tomu se vyslovil i Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 1 Afs 8/2011, v kterém mimo jiné judikoval: „Jednotlivá dílčí kritéria a jejich hodnocení musí být natolik konkrétní, přesné a jednoznačné, aby se každému z uchazečů dostalo informací téhož materiálního obsahu a aby bylo následně zřetelně přezkoumatelné, zda zadavatel hodnotil nabídky tak, jak předeslal v zadávacích podmínkách. Nemůže tedy obstát taková zadávací dokumentace, z níž požadavky na zpracování nabídky a následně hodnotící kritéria nejsou zcela srozumitelná a jednoznačná, tj. pokud objektivně připouštějí rozdílný výklad a vzniká tak interpretační nejistota.“

Na základě výše uvedeného TIC navrhuje, aby ÚOHS jako orgán dohledu nad zadáváním veřejných zakázek přezkoumal úkony zadavatele a v případě zjištění nedodržení postupu stanoveného pro zadání veřejné zakázky zrušil zadávací řízení podle § 118 odst. 1 ZVZ.

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz