Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

TI žádá po ÚOHS prověření zakázek Správy a údržby silnic Ústeckého kraje

TI se dozvěděla o několika veřejných zakázkách na obnovu vodorovného dopravního značení v severních Čechách zadaných Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, že vše nasvědčovalo tomu, že zadavatel v rozporu se zákonem zakázky rozdělil, obrátila se TI podnětem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby postup prověřil.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (SUKUK) je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, která zajišťuje činnosti související s výkonem vlastnických práv kraje ke komunikacím II. a III. tříd. V rámci své působnosti zadal SUSUK na jaře tohoto roku sedm zakázek malého rozsahu na obnovu vodorovného dopravního značení v celkové hodnotě téměř 42 mil. Kč (každá za 5 999 999 Kč).

Vhodné je upozornit, že od předpokládané hodnoty 6 mil. Kč se musí zadávání stavebních zakázek řídit zákonem o veřejných zakázkách (pod tímto limitem pouze základními zásadami jako např. transparentnost). Hlavní problém ovšem není v podhodnocení ceny všech zakázek o 1 Kč pod zákonný limit, protože lze i věřit tvrzením představitelům SUSUKu, že v každé zakázce bude utraceno podstatně méně.

Dle názoru TI však mělo být všech sedm zakázek zadáno jako jediná. I kdyby v každé dílčí zakázce byl utracen pouze 1 milion Kč, celková hodnota by překročila výše zmíněný limit. Navíc rozdělení proběhlo pouze podle administrativního klíče (jednotlivých okresů Ústeckého kraje), přičemž je zřejmé, že vodorovné dopravní značení na komunikacích vlastněných Ústeckým krajem vede plynule na vozovkách celého území.

Tím, že SUSUK zadal sedm zakázek malého rozsahu, nemusel dodržovat žádný druh zadávacího řízení a mohl tak omezit konkurenci. Rozhodně nelze souhlasit s argumentem, že právě více malých zakázek mělo pomoci konkurenčnímu prostředí, protože právě např. vyhnutí se zveřejnění nebo oslovení určitého počtu uchazečů nelze považovat za krok k dosažení nejnižší výsledné ceny.

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz