Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

TI spolupořádala seminář o boji proti podvodům a korupci v EU fondech

Dne 20. března 2014 se v Andel‘s Hotel konal seminář věnovaný boji proti podvodům a korupci při využívání evropských strukturálních a investičních fondů, který pořádala Evropská komise ve spolupráci s Transparency International – Česká republika, o.p.s. a Ministerstvem pro místní rozvoj.  Seminář zahájila ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová. Hovořilo se především o prevenci, ale také o využití elektronických nástrojů pro řízení rizik.

V novém programovacím období bude EU prostřednictvím fondů ESI investovat do evropských regionů 325 miliard EUR, jejichž cílem je podpora hospodářského růstu, konkurenceschopnosti, tvorby nových pracovních míst a snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Aby tyto prostředky měly maximální možný efekt, musí být vynaloženy v souladu se svým účelem, klíčová je i ochrana před jejich zneužitím. Toto konstatoval i Walter Deffaa, generální ředitel pro regionální a městskou politiku Evropské komise: „Ochrana fondů ESI je jedním z našich nejdůležitějších úkolů, na němž je nezbytné jednotně spolupracovat, jak na národní tak na nadnárodní úrovni. Musíme společně vystoupit a bojovat proti podvodům a korupci, abychom ochránili peníze evropských daňových poplatníků a  aby byla obnovena důvěra ve správu fondů EU.“

Pro úspěšnou prevenci zneužívání evropských fondů však musí existovat i politické podmínky. „K takovýmto podmínkám patří respektování základních principů kohezní politiky EU, existence jasných a závazných rozvojových plánů jednotlivých rezortů, ale i tolik diskutovaný a stále chybějící zákon o státní službě“, konstatoval na zahajovacím zasedání Radim Bureš, programový ředitel TI.

Na semináři se diskutovalo posuzování a řízení rizik podvodů či možnosti monitorování rizikových podvodů pomocí elektronických nástrojů. Transparency International připravila panelovou diskusi k veřejným zakázkám. Na odpoledním jednání v plénu pak vystoupila i vedoucí právní poradny TI Radka Pavlišová. Ta ve svém příspěvku hovořila o whistleblowingu, jakožto o jednom z nejúčinnějších preventivních opatření proti podvodům a korupci, jenž chrání veřejný zájem a zároveň podporuje osobní odpovědnost každého z nás.

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz