Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

TI k tiskové zprávě ASORKD

TI uvádí na pravou míru své vyjádření použité v tiskové zprávě Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASORKD) ve věci postoje primátora města Karlovy Vary Petra Kulhánka ke kauze lázní Kyselka. Ačkoliv ASORKD měl svolení názor zveřejnit, učinil tak zavádějícím způsobem.

V tiskové zprávě ASORKD citovala pouze jedinou větu z celého vyjádření, která mohla u adresátů vytvářet mylný dojem, že se jedná o hlavní sdělení TI. Mimoto se ASORKD zaštítila názvem TI i v nadpisu tiskové zprávy, což budí zdání, že iniciátorem tiskové zprávy byla TI.

TI byla oslovena ASORKD, aby posoudila jednání primátora města Karlovy Vary Ing. Petra Kulhánka ve vztahu ke Karlovarským minerálním vodám (KMV). Po důkladném zvážení celé situace poskytla TI na základě dostupných informací k věci stanovisko.

Ve svém vyjádření TI hodnotila právní ale i další aspekty jednání primátora města Karlovy Vary, jehož postoj ke kauze lázní Kyselka měly dle sdělení ASORKD ovlivňovat obchodní vztahy mezi jím vlastněnou obchodní společností vydávající časopis Promenáda a KMV, inzerentem ve zmíněném časopise.

Níže proto poskytujeme celé znění e-mailu adresovaného ASORKD:

„Dobrý den, probral jsem ještě věc s kolegy a shodli jsme se tedy na tom, že nespatřujeme v chování pana primátora žádné protiprávní jednání ve smyslu trestněprávním ani podle zákona o střetu zájmů - k tomu by mohlo dojít za předpokladu, že by se problém společnosti Karlovarské minerální vody a lázní Kyselka projednával v radě nebo v zastupitelstvu města Karlovy Vary. Dle našeho názoru však lze předpokládat, že vztah inzerenta a vydavatele může mít vliv na postoj, který pan primátor ve věci zastává. Je přirozené, že žádný podnikatel si nechce svým vystupováním a výroky znepřátelit významného obchodního partnera. Nakolik však tento vztah ovlivňuje výkon veřejné funkce pana Kulhánka, si netroufáme tvrdit, jelikož jsem pochopil, že město Karlovy Vary není v uvedeném sporu nijak přímo (vlastnicky) zainteresováno a ani jeho orgány zatím o ničem ve věci nerozhodovaly. S výše uvedeným názorem tedy můžete nakládat jak uvnitř asociace, tak i pro účely tiskové zprávy.“

Na základě výše uvedeného se TI distancuje od znění tiskové zprávy ASORKD ze dne 6. září 2012 nazvané TIC: Postoj primátora Petra Kulhánka ke kauze lázně Kyselka může ovlivňovat Mattonka svou inzercí v Promenádě.

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz