Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

TI besedovala v Českém Těšíně

V jazzclubu Kulturního a společenského střediska Střelnice v Českém Těšíně se dne 4. března 2014 odehrála další ze série debat Transparency Internationalz cyklu Občan obce není ovce. Za příznačné, vzhledem k tématu besedy, lze považovat i samotné místo konání, jehož rekonstrukce byla hrazena z veřejných zdrojů spolufinancovaných z prostředků EU.

Na pozvání aktivních občanů, kteří zakládají v Českém Těšíně veřejněprospěšný spolek a poptávali pomoc s orientací v základních nástrojích občanské kontroly nakládání s veřejnými prostředky, přijeli zástupci Transparency International z právní poradny a analytického oddělení TI. Cílem besedy bylo podělit se zkušenostmi s kontrolou nakládání s veřejným majetkem a především přispět k lepší orientaci v oblasti práva na informace. Hovořilo se také o problematice občanské kontroly veřejných zakázek a dotací, ale i o tom, jak pracovat s veřejně dostupnými zdroji týkajícími se hospodaření s majetkem města.

TI děkuje za milé přivítání a pomoc s organizací Danielu Kotasovi a jeho kolegům z nově vznikajícího spolku a přeje hodně úspěchů v jejich činnosti.

S finanční podporou Programu prevence a boje proti kriminalitě Evropské komise - Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz