Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Spolupráce TI České republiky a TI Bosny a Hercegoviny při odhalování a vyšetřování korupce

Zdroje informací o případech korupce, počátek formálního vyšetřování, použití různých právních nástrojů, vyšetřování, problematika korupce v soudním řízení, případy dobré praxe v boji proti korupci. To vše byla témata jednání u kulatého stolu, který se konal 10.června 2014 jako součást projektu Nejlepší praxe v oblasti odhalování a vyšetřování korupce v Sarajevu.

Kulatý stůl, jehož se zúčastnilo 15 představitelů justice, státního zastupitelství, policie, Ministerstva vnitra a Úřadu pro nepřímé zdanění, byl platformou pro výměnu zkušeností a zahájení dialogu vedoucího ke kvalitativní změně v praxi orgánů činných v trestním řízení Bosny a Hercegoviny. České zkušenosti  posledních let s vyšetřováním některých velkých korupčních případů směřujících do nejvyšších úrovní české politiky přitom mohou sloužit jako inspirace a příklad dobré praxe.

V Bosně a Hercegovině nebylo dosud stíháno mnoho případů rozsáhlé korupce, některé úspěšně ukončené však posloužily jako ilustrace současné situace. V následné diskusi byly pak podrobně projednány konkrétní aspekty odhalování, vyšetřování a stíhání korupce a legislativní, technické či personální problémy, které se spolupodílejí na tom, že 95% podnětů, které orgány činné v trestním řízení obdrží, není ukončeno odsuzujícím rozsudkem.

Jednání u kulatého stolu tak bylo nejen možností shromáždit podklady pro zpracování příručky nejlepší praxe, která je jedním z projektových výstupů, ale i prostředkem k navázání hlubších kontaktů  mezi představiteli jednotlivých orgánů činných v trestním řízení,  s cílem zvýšit jejich profesionalitu při odhalování a vyšetřování korupčních kauz.

Projekt realizuje Transparency International  Česká republika a Transparency International Bosna a Hercegovina za finanční podpory Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz