Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Spolupráce TI České republiky a Srbska při podpoře vyšetřování a stíhání korupce

rámci projektu Justice proti korupci, který je financován Programem transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky, proběhl ve dnech  9.-13. června 2014 studijní pobyt zástupců srbských orgánů činných v trestním řízení v České republice.

Delegaci tvořili předseda odvolacího soudu v Bělehradě, státní zástupce pro závažnou hospodářskou a finanční kriminalitu, zástupce kanceláře pro boj s organizovanou trestnou činností ministerstva vnitra, představitel Justiční akademie a koordinátor projektu z Transparency International Srbsko.

Delegace měla možnost se setkat s představiteli Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, Vrchního státního zastupitelství v Praze a Olomouci, Nejvyššího státního zastupitelství v Brně, Městského soudu v Praze a Justiční akademie.

Všude se rozvinula velmi živá diskuse. Co naše hosty nejvíce zajímalo? Možnost vyměnit si zkušenosti s používáním jednotlivých právních nástrojů při zefektivnění vyšetřování korupce a navázání pracovních kontaktů v této oblasti. Vysoce oceňovali profesionalitu našich státních zástupců, policistů a soudců, se kterými měli možnost se setkat, a trochu nám záviděli větší nezávislost policejních orgánů v rámci trestního řízení, která vede k větší efektivitě přípravného řízení. Trochu překvapeni naopak byli nedostatečnou politickou nezávislostí při jmenování soudců a státních zástupců v České republice.

Studijní pobyt hodnotili všichni jeho účastníci velmi pozitivně a navrhli proto i pokračování spolupráce v dalších letech.

Projekt se dále zaměří na zpracování dokumentu nejlepší praxe, který bude představen na semináři za účasti soudců, státních zástupců a policistů na podzim tohoto roku v Bělehradě.

Naše poděkování patří všem představitelům institucí, které jsme měli možnost se srbskými hosty navštívit, za jejich vstřícnost a poskytnutí vysoce profesionálních informací.

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz