Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

První ročník soutěže 4ETIKA zná vítěze

První ročník soutěže 4ETIKA zná vítěze

Vítězem 1. ročníku soutěže 4ETIKA, společného projektu Skanska a Transparency International ČR, se stal projekt „Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám“. Pomůže tento projekt vrátit principy etiky a slušného chování do běžného života? To ukáže následujících 11 měsíců určených pro jeho realizaci.

Do 1. ročníku soutěže 4ETIKA se přihlásilo celkem 7 projektů, které splnily podmínky soutěže – tj. zaměřily se na zvýšení transparentnosti, omezení korupce a zlepšení společenského a podnikatelského kli­matu v naší zemi. 

Hodnocení projektů probíhalo ve dvoukolovém řízení, přičemž návrhy byly v obou soutěžních kolech hodnoceny podle stejných kritérií.

Nejvíce bodů získal a jako nejlepší byl vybrán projekt „Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám“,jehož autory jsou: Miroslav Mráz, Lenka Moutelíková,
Petr Tyl a Dita Přikrylová.

Projekt si klade za cíl vytvoření webové platformy, na které budou zveřejňovány nezávislé oponentury k  vybraným veřejným zakázkám v oblasti stavebnictví zadávaných a realizovaných podle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Ke každé jednotlivé zakázce, resp. jednotlivému případu zajistí tým v rámci dodržení objektivity písemné stanovisko 3 oponentů (výběr oponentů provede z řad nezávislých odborníků). Součástí projektu je také vypracování přehledné analýzy nejčastějších pochybení postupu, realizace a s tím souvisejících úkonů v působnosti zákona č. 137/2006 Sb.  Webová platforma tak může sloužit jako zdroj informací dalším subjektům, které se zabývají zvyšováním transparentnosti veřejného sektoru.

„Vítězný projekt nás oslovil především z hlediska pokusu o nezávislé hodnocení celého zadávacího procesu veřejných zakázek, které může odhalit nestandardní postupy ze stran zadavatelů, uchazečů
a dalších zainteresovaných subjektů. Výstupy projektu by mohly být inspirací i pro další odvětví. Projekt by tak mohl svou troškou přispět k vyšší míře transparentnosti v komplikované oblasti veřejných zakázek,“ říká Petr Vymětal (TI a VŠE), předseda 2. kola poroty 4ETIKA.

Pro více informací navštivte www.skanska.cz/4ETIKA

Děkujeme všem účastníkům, kteří přihlásili své projekty. A dále děkujeme odborným porotcům soutěže 4ETIKA.

 

Kontakt:

Lucie Laňková

4ETIKA

Tel. +420 267 095 486

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz