Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Regulace lobbingu: Když to jde v Kanadě, proč to nejde u nás?

V půlce dubna se v prostorách Transparency International Česká republika uskutečnilo neformální setkání zástupců českých nevládních organizací s kanadskou komisařkou pro lobbing Karen Shepherdovou. Partnerem tohoto setkání bylo Velvyslanectví Kanady v Praze.

Komisařka Shepherdová zde představila svoji práci nezávislého, parlamentem jmenovaného zástupce občanů, který dohlíží na dodržování kanadského zákona o lobbingu.

Úřad komisaře pro lobbing byl v Kanadě ustanoven v červenci 2008 na základě zákona o lobbingu.  Tento zákon je založen na čtyřech základních principech:

  • V zájmu veřejnosti je svobodný a otevřený přístup k vládě
  • Lobbing veřejných činitelů je legitimní. 
  • Je žádoucí, aby se veřejnost dozvěděla, kdo se oficiálně lobbingem zabývá.
  • Systém evidence placených lobbistů by neměl bránit volnému a otevřenému přístupu k vládním činitelům

Karen Shepherdová mluvila také o etickém kodexu, kterým se lobbisté zavazují k čestnému a upřímnému jednání a ke zvyšování profesních a etických standardů lobbingu. Každý z placených lobbistů je oficiálně zaregistrován. Jejich povinností je mj. vést detailní záznamy o průběhu každého jednání. Cca 5% těchto zápisů je pak následně kontrolováno zaměstnanci Úřadu komisaře pro lobbing. Úřad, který mj. vede registr lobbistů a lobbistických kontaktů,  má 28 zaměstnanců, z toho 4 vyšetřovatele zabývající se porušováním zákona.

Radim Bureš, programový ředitel Transparency International ČR, zdůraznil, že přestože požadavek přijmout regulace lobbingu je obsažen již v několika vládních protikorupčních strategiích a v uplynulých dvou letech proběhly intenzivní veřejné konzultace k tomuto zákonu, vláda se k jeho předložení neodhodlala.

Zástupci českých nevládních organizací hovořili i o minimalistické podobě vládou právě přijatého zákona o financování politických stran, které je s lobbingem úzce spjato.

Informace komisařky Shepherdovéo vývoji kanadské regulace lobbingu však ukázaly, že i zdánlivě malé legislativní kroky mohou vést při tlaku ze strany veřejnosti a občanských iniciativ ke konečnému přijetí  kvalitních zákonů.

Bližší informace o paní Shepherdové a jejím úřadu najdete na http://www.ocl-cal.gc.ca/eic/site/012.nsf/eng/h_00004.html

 

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz