Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Publikace, analýzy, indexy

Měsíc podpory integrity a transparentnosti Měsíc podpory integrity a transparentnosti

 • Datum: 2011
 • Autor: Transparency International
 • Projekt: Měsíc podpory integrity a transparentnosti
 • Ke stažení: TIC_MPIT_2011_1.pdf

Studie národní integrity Studie národní integrity

 Česká justice - otázka správy a nezávislosti Česká justice - otázka správy a nezávislosti

 • Datum: 2010
 • Autor: Transparency International - Česká republika
 • Projekt: bez projektu
 • Ke stažení: justice_www_1.pdf

2010 TI Progress Report on the OECD Anti-bribery Convention 2010 TI Progress Report on the OECD Anti-bribery Convention

Místní referendum Místní referendum

Timed out: Statutes of limitations and prosecuting corruption in EU countries Timed out: Statutes of limitations and prosecuting corruption in EU countries

 • Datum: 2010
 • Autor: Transparency International
 • Projekt: Promlčecí lhůty
 • Ke stažení: TI_TimedOut_web.pdf

Promlčecí doby a korupce v České republice Promlčecí doby a korupce v České republice

Whistleblowing a ochrana oznamovatelů v České republice Whistleblowing a ochrana oznamovatelů v České republice

 • Datum: 2009
 • Autor: Eliška Císařová, Zuzana Navrátilová, Nikola Hořejš, Pavel Beňo
 • Projekt: Ochrana whistleblowers
 • Ke stažení: TIC_whistleblowers_2009_cz.pdf

Alternative to Silence: Whistleblower protection in 10 European Countries Alternative to Silence: Whistleblower protection in 10 European Countries

Zakázky malého rozsahu v České republice Zakázky malého rozsahu v České republice

 • Datum: 2009
 • Autor: Transparency International - Česká republika
 • Projekt: Veřejné zakázky
 • Ke stažení: TIC_ZMR_publikace.pdf

Global Corruption Report 2009: Corruption and the Private Sector Global Corruption Report 2009: Corruption and the Private Sector

Water Industry Privatisation in the Czech Republic: money down the drain? Water Industry Privatisation in the Czech Republic: money down the drain?

 • Datum: 2009
 • Autor: Transparency International - Česká republika
 • Projekt: Vodárenství
 • Ke stažení: TIC_vodarenstvi_en.pdf

Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky? Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky?

 • Datum: 2009
 • Autor: Transparency International - Česká republika
 • Projekt: Vodárenství
 • Ke stažení: TIC_vodarenstvi_cz.pdf

Global Corruption Barometer 2009 Global Corruption Barometer 2009

Transparentnost a důvěryhodnost výkonu spravedlnosti Transparentnost a důvěryhodnost výkonu spravedlnosti

 • Datum: 2009
 • Autor: Sborník z konference
 • Projekt: Konference - Transparentní justice
 • Ke stažení: justice_sbornik.pdf

Průvodce komunálními rozpočty Průvodce komunálními rozpočty

 • Datum: 2008
 • Autor: Jan Pavel, Eliška Císařová
 • Projekt: Komunální rozpočty
 • Ke stažení: kr_pruvodce2008.pdf

Global Corruption Report 2008. Corruption in the Water Sector Global Corruption Report 2008. Corruption in the Water Sector

 • Datum: 2008
 • Autor: Transparency International
 • Projekt: bez projektu
 • Ke stažení: ti_gcr_2008.pdf

Zpráva o činnosti Právní poradny TIC za rok 2007 Zpráva o činnosti Právní poradny TIC za rok 2007

 • Datum: 2008
 • Autor: Transparency International - Česká republika
 • Projekt: bez projektu
 • Ke stažení: alac_zprava2007.pdf

Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě

Zavedení černých listin jako protikorupčního nástroje do systému zadávání veřejných zakázek Zavedení černých listin jako protikorupčního nástroje do systému zadávání veřejných zakázek

 • Datum: 2007
 • Autor: Transparency International - Česká republika
 • Projekt: Veřejné zakázky
 • Ke stažení: vz_cernelistiny_pravni.pdf

Pakty integrity. Protikorupční nástroj Transparency International v oblasti veřejných zakázek Pakty integrity. Protikorupční nástroj Transparency International v oblasti veřejných zakázek

 • Datum: 2007
 • Autor: Adriana Krnáčová, Jan Pavel
 • Projekt: Veřejné zakázky
 • Ke stažení: vz_paktyintegrity01.pdf

Doporučení k efektivnímu a průhlednému užívání a čerpání prostředků ze strukturálních fondů Doporučení k efektivnímu a průhlednému užívání a čerpání prostředků ze strukturálních fondů

 • Datum: 2007
 • Autor: kolektiv autorů pro Transparency International - Česká republika
 • Projekt: Strukturální fondy EU
 • Ke stažení: esf_doporuceni_2007.pdf

 Studie o aplikaci nástrojů managementu etiky v organizacích Studie o aplikaci nástrojů managementu etiky v organizacích

Aplikace etických postupů v soudním systému ČR Aplikace etických postupů v soudním systému ČR

 • Datum: 2007
 • Autor: Michal Štička
 • Projekt: Viva Etika
 • Ke stažení: evs_justice.pdf

Aplikace etických kodexů ve státní správě v České republice Aplikace etických kodexů ve státní správě v České republice

 • Datum: 2007
 • Autor: Marta Pellar
 • Projekt: Viva Etika
 • Ke stažení: evs_sprava.pdf

Global Corruption Report 2007. Corruption in Judicial System Global Corruption Report 2007. Corruption in Judicial System

 • Datum: 2007
 • Autor: Transparency International
 • Projekt: bez projektu
 • Ke stažení: ti_gcr_2007.pdf

Jak efektivní jsou české a slovenské represivní složky? Stíhání korupce a závažné hospodářské kriminality - situace, postupy a doporučení Jak efektivní jsou české a slovenské represivní složky? Stíhání korupce a závažné hospodářské kriminality - situace, postupy a doporučení

 • Datum: 2007
 • Autor: Josef Bečvář, Ján Hrivnák, Vladimír Kuruc, Peter Kysel
 • Projekt: Represe korupce
 • Ke stažení: represe_studie200710.pdf

Metodika hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů Metodika hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů

 • Datum: 2007
 • Autor: Oto Potluka, Martin Pělucha, Petr Fanta
 • Projekt: Strukturální fondy EU
 • Ke stažení: esf_metodika_2007.pdf

Hrozby a příležitosti strukturálních fondů EU v období 2007-2013 Hrozby a příležitosti strukturálních fondů EU v období 2007-2013

 • Datum: 2007
 • Autor: Martin Pělucha, Oto Potluka, Markéta Fantová-Šumpíková
 • Projekt: Strukturální fondy EU
 • Ke stažení: esf_infopack_2007.pdf

Informační materiál ke střetu zájmů Informační materiál ke střetu zájmů

Černé listiny ve veřejných zakázkách Černé listiny ve veřejných zakázkách

 • Datum: 2007
 • Autor: David Ondráčka, Eliška Císařová, Petr Vymětal, Radek Jurčík
 • Projekt: Veřejné zakázky
 • Ke stažení: vz_cernelistiny2007_1.pdf

Blacklisting in the Public Procurement System Blacklisting in the Public Procurement System

 • Datum: 2007
 • Autor: David Ondráčka, Eliška Císařová, Petr Vymětal, Radek Jurčík
 • Projekt: Veřejné zakázky
 • Ke stažení: vz_cernelistiny2007_en.pdf

Radnice bez korupce - souhrnná zpráva Radnice bez korupce - souhrnná zpráva

 • Datum: 2006
 • Autor: Transparency International - Česká republika
 • Projekt: Radnice bez korupce 2006
 • Ke stažení: rbk_souhrnna_zprava.pdf

Transparentní procesy v politickém rozhodování. Sborník textů k problému korupce politických představitelů Transparentní procesy v politickém rozhodování. Sborník textů k problému korupce politických představitelů

 • Datum: 2006
 • Autor: David Ondráčka, Adriana Krnáčová, Michal Štička, Petr Kolář, Petr Prchal
 • Projekt: Politická korupce I
 • Ke stažení: tppr_sbornik_studii.pdf

Průhledný státní rozpočet? Kudy tečou a kam prosakují naše veřejné finance Průhledný státní rozpočet? Kudy tečou a kam prosakují naše veřejné finance

 • Datum: 2006
 • Autor: Pavel Kohout, Aleš Krejdl, Jan Pavel
 • Projekt: Transparentní státní rozpočet
 • Ke stažení: rozpocet_studie_01.pdf

Transparentní zdravotnictví v České republice - Výzva pro každou vládu Transparentní zdravotnictví v České republice - Výzva pro každou vládu

 • Datum: 2006
 • Autor: kolektiv autorů pro Transparency International - Česká republika
 • Projekt: Transparentní zdravotnictví
 • Ke stažení: tz_kratke_studie.pdf

Doporučení k efektivnímu a průhlednému užívání a čerpání prostředků ze strukturálních fondů Doporučení k efektivnímu a průhlednému užívání a čerpání prostředků ze strukturálních fondů

 • Datum: 2006
 • Autor: Oto Potluka, Martin Pělucha, Markéta Šumpíková
 • Projekt: Strukturální fondy EU
 • Ke stažení: esf_doporuceni_2006.pdf

Výzkum vlivu politické reprezentace na výběr projektů Společného regionálního operačního programu Severozápad Výzkum vlivu politické reprezentace na výběr projektů Společného regionálního operačního programu Severozápad

 • Datum: 2006
 • Autor: Transparency International - Česká republika
 • Projekt: Strukturální fondy EU
 • Ke stažení: vyzkum_SROP_severozapad.pdf

Výzkum vlivu politické reprezentace na výběr projektů Společného regionálního operačního programu. Jihovýchod Výzkum vlivu politické reprezentace na výběr projektů Společného regionálního operačního programu. Jihovýchod

 • Datum: 2006
 • Autor: Transparency International - Česká republika
 • Projekt: Strukturální fondy EU
 • Ke stažení: vyzkum_SROP_jihovychod.pdf

Výzkum vlivu politické reprezentace na výběr projektů Společného regionálního operačního programu. Jihozápad Výzkum vlivu politické reprezentace na výběr projektů Společného regionálního operačního programu. Jihozápad

 • Datum: 2006
 • Autor: Transparency International - Česká republika
 • Projekt: Strukturální fondy EU
 • Ke stažení: vyzkum_SROP_jihozapad.pdf

Analýza výběrových kritérií společného regionálního operačního programu České republiky na léta 2004-2006 Analýza výběrových kritérií společného regionálního operačního programu České republiky na léta 2004-2006

 • Datum: 2006
 • Autor: Transparency International - Česká republika
 • Projekt: Strukturální fondy EU
 • Ke stažení:

Global Corruption Report 2006. Corruption and Health Global Corruption Report 2006. Corruption and Health

 • Datum: 2006
 • Autor: Transparency International
 • Projekt: bez projektu
 • Ke stažení: ti_gcr_2006_1.pdf

Efektivnost a transparentnost obecních obchodních společností Efektivnost a transparentnost obecních obchodních společností

Průzkum aplikace etických kodexů Průzkum aplikace etických kodexů

Etické přístupy v podnikání Etické přístupy v podnikání

Aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky v české podnikatelském prostředí Aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky v české podnikatelském prostředí

 • Datum: 2006
 • Autor: Petr Čaník, Petra Čaníková
 • Projekt: Viva Etika
 • Ke stažení: ve_amanpe.pdf

Podkladový materiál k odbornému semináři o certifikačním systému pro neziskové organizace Podkladový materiál k odbornému semináři o certifikačním systému pro neziskové organizace

 • Datum: 2005
 • Autor: Andreas Ortmann, Katarína Svítková, Adriana Krnáčová
 • Projekt: Certifikace
 • Ke stažení: certi_cz.pdf

Feasibility Study on Establishing a Certification System for Nonprofit Organizations in the Czech Republic Feasibility Study on Establishing a Certification System for Nonprofit Organizations in the Czech Republic

 • Datum: 2005
 • Autor: Andreas Ortmann, Katarína Svítková, Adriana Krnáčová
 • Projekt: Certifikace
 • Ke stažení: certi_en.pdf

Analýza zprávy Analýza zprávy "Kontrola exportu v České republice v roce 2003"

 • Datum: 2005
 • Autor: Vít Vaníček
 • Projekt: Kontrola obchodu se zbraněmi
 • Ke stažení: zbrane_vanicek.pdf

Global Corruption Report 2005. Corruption in Construction and Post-conflict Reconstruction Global Corruption Report 2005. Corruption in Construction and Post-conflict Reconstruction

 • Datum: 2005
 • Autor: Transparency International
 • Projekt: bez projektu
 • Ke stažení: ti_gcr_2005_1.pdf

Utajování versus základní práva a demokratické standardy včetně problematiky zbraní Utajování versus základní práva a demokratické standardy včetně problematiky zbraní

Právem proti korupci. Právní ochrana proti některým projevům korupce ve veřejné správě a justici Právem proti korupci. Právní ochrana proti některým projevům korupce ve veřejné správě a justici

Hrozby a příležitosti strukturálních fondů v ČR Hrozby a příležitosti strukturálních fondů v ČR

 • Datum: 2005
 • Autor: Transparency International - Česká republika
 • Projekt: Strukturální fondy EU
 • Ke stažení: esf_infopack_2006.pdf

Veřejné zakázky v České republice: Korupce nebo transparentnost? Veřejné zakázky v České republice: Korupce nebo transparentnost?

 • Datum: 2005
 • Autor: kolektiv autorů pro Transparency International - Česká republika
 • Projekt: Veřejné zakázky
 • Ke stažení: vz_studie_text.pdf

Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících

Kvalita a integrita veřejných zakázek

Odhad ztrát z titulu netransparentního a neefektivního nastavení systému veřejného zdravotnictví v České republice Odhad ztrát z titulu netransparentního a neefektivního nastavení systému veřejného zdravotnictví v České republice

 • Datum:
 • Autor: Transparency International - Česká republika
 • Projekt: Transparentní zdravotnictví
 • Ke stažení: tzdrav_studie02052007.pdf

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz