Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Protikorupční strategie vlády na léta 2013 a 2014

Vláda dne 16. ledna 2013 svým usnesením č. 39 schválila Strategii vlády v boji s korupcí na období 2013 a 2014. Analytickou část strategie s názvem „Korupce v České republice a její vnímání“ na základě objednávky Úřadu vády zpracovala Transparency International.

Skutečnost, že si Úřad vlády nechal analytickou část zpracovat, představuje významný posun ve srovnání s protikorupční strategií z roku 2010, která se charakterem a mírou rozšíření korupce v České republice, tedy vymezením jevu se kterým má strategie bojovat, de facto nezabývala.  (Podrobněji o tom píše Radim Bureš v článku pro Deník Referendum (viz http://www.denikreferendum.cz/clanek/14493-protikorupcni-strategie-vlady-2011-az-2012 ).

Mezi základní závěry analytické části patří zjištění, že korupci považuje za nejnaléhavější problém České republiky 95% respondentů, za nejzkorumpovanější segment společnosti jsou považovány politické strany a úřady, segmenty jako zdravotnictví či policie jsou považovány za zkorumpované výrazně méně. Přes 20% respondentů uvádí, že dalo úplatek, a 82% respondentů si myslí, že boj s korupcí je hlavně záležitostí státu.

Mezi hlavní příčiny rozšíření korupce analýza řadí slabost státních institucí, nedostatečnou péči o veřejné prostředky, přičemž zvláště kritické je postavení firem s majetkovou účastí státu a obcí, dále absenci protikorupčních nástrojů v soukromém sektoru a nízkou efektivitu odhalování, vyšetřování a stíhání složitějších a závažnějších hospodářských kauz.

Klíčovým je závěrečné konstatování, že problémem ČR není drobná administrativní korupce, ale tzv. velká organizovaná korupce, často spojená s působením politických stran, zaměřená na zneužívání veřejných prostředků a přecházející do stavu tzv. „state capture“.

Základní strategické směry vyplývající z analýzy jsou následující:

  • profesionalizace veřejné správy
  • nakládání s veřejným majetkem
  • posilování protikorupčních nástrojů v soukromém sektoru
  • posilování politického systému a zvyšování transparentnosti politických stran
  • odhalování, vyšetřování a stíhání korupce
  • posilování protikorupčního klimatu v České společnosti
  • vytvoření kapacit pro monitoring korupce
  • posilování transparentnosti veřejného sektoru

 

Na rozpracování jednotlivých úkolů Strategie se TI nepodílela. Tyto úkoly jsou výsledkem kompromisů vzniklých v připomínkovém řízení, nicméně naprostá většina úkolů je správných a potřebných a jejich splnění bude znamenat pozitivní posun.

TI však považuje za klíčové, aby na plnění Strategie a monitorování efektivnosti jejích výsledků, bylo vyčleněno dostatečné množství finančních i lidských zdrojů. Jak říká Radim Bureš: „Bez peněz a kvalifikovaných lidí efektivně bojovat s korupcí nelze“.

Ke stažení:

Protikorupční strategie vlády na léta 2013 a 2014

 

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz