Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Projekty

Prostřednictvím projektů, jejichž obsah vyplyne zpravidla z analýzy problémů konkrétní oblasti, TIC aktivně přispívá k iniciování systémových změn. Během svého působení realizovala TIC více než dvě desítky projektů zaměřených na různé oblasti a problémy (například korupce v policejních složkách, neprůhlednost obchodu se zbraněmi, problematická místa v systému distribuce prostředků ze strukturálních fondů EU apod.).

Některé projekty se dlouhodobě věnují konkrétním oblastem (například problematice veřejných zakázek, střetu zájmů, nakládání s veřejnými prostředky, politické korupci). Zájem TIC se nicméně zaměřuje také na další oblasti a realizije i zahraniční projekty.

Na této stránce jsou zobrazeny aktuálně běžící projekty TIC. Více informací o vybraných ukončených projektech najdete v archivu.

Kurzy občanské protikorupční sebeobrany Kurzy občanské protikorupční sebeobrany

Projekt Kurzy občanské protikorupční sebeobrany jsme zahájili v srpnu 2012. Prostřednictvím tohoto projektu chceme motivovat občany k aktivnímu odporu vůči korupci a také je odborně na takovéto aktivity vybavit.

Justice Justice

TIC je jednou z nemnoha organizací občanské společnosti, které se zabývají situací v české justici. Je mimo vší pochybnost, že nezávislá a výkonná justice je základním stavebním kamenem úspěšné protikorupční politiky a proto je nutné tomuto tématu věnovat pozornost.

Zpráva o korupci Zpráva o korupci

Dílčím aspektům korupce (korupčním případům i protikorupčním nástrojům) je ve společnosti věnována značná pozornost. Komplexnější obraz však zaniká pod mediálně vděčnými kauzami, není zde snaha složit jednotlivé informace do ucelenějšího pohledu. Výsledkem je, že korupce je většinou společnosti nazírána prizmatem mediální zkratky. Tento projekt se proto zaměřuje na systematické monitorování korupce, protikorupčních aktivit a ke korupci se vztahujících výzkumů v ČR.

Zvyšování efektivního výkonu kontroly v teplárenství Zvyšování efektivního výkonu kontroly v teplárenství

Projekt se zaměřil na efektivitu při poskytování veřejných služeb, konkrétně v oblasti teplárenství. TIC se v projektu zaměřila na mapování cenové regulace a způsoby stanovování cen tepla v České republice, včetně výkonu efektivní kontroly v této oblasti. Projekt se také soustředí na sledování střetů zájmů a personální propojení představenstev teplárenských společností, regulačních orgánů, zástupců měst a dalších institucí, přes seznam společností s licencí na provozování teplárenských zařízení (licence).

Watchdog – rok první Watchdog – rok první

Projekt Watchdog je projektem zaměřeným na investigaci, monitorování a analýzu korupce ve veřejné správě. TIC se této činnosti věnuje systematicky něco málo přes rok. Jedná se o nový prvek v práci TIC a zkušenosti z něj stále vyhodnocujeme. Cílem tohoto projektu byla snaha reagovat na neustálý přívale kauz a skandálů, ze kterých není vyvozována žádná zodpovědnost. Tyto informace nejsou podrobovány komplexnější analýze. Existuje pouze medializace bez důsledků v podobě demisí, vyšetřování, trestů a odpovědí.

Měsíc podpory integrity a transparentnosti Měsíc podpory integrity a transparentnosti

Cílem projektu „Měsíc podpory integrity a transparentnosti" bylo vytvořit platformu pro širší diskusi o dvou základních podmínkách úspěšného boje s korupcí - zprůhlednění veřejných zakázek a profesionalizaci a apolitičnosti veřejné správy. Projekt samotný spočíval v realizaci tří seminářů na tato témata:

Studie národní integrity Studie národní integrity

Na dvouletém projektu Studie nárdní integrity začala TIC pracovat na konci roku 2010 a v prosinci roku 2011 vydala publikaci Studie národní integrity. Věříme, že tato celostní "systémová analýza" je nutná pro odpovídající diagnózu korupčních rizik a vývoj efektivních strategií proti nim.

Proti korupci v Gruzii Proti korupci v Gruzii

Projekt se zaměřuje na posílení kapacity Transparency International - Gruzie (TIG) v oblasti poskytování právního poradenství osobám dotčeným korupčním jednáním představitelů veřejné moci. Aktivity projektu se týkají také podpory spolupráce TIG s novináři a představiteli státní správy v oblasti korupce.

Silný protikorupční watch-dog na Ukrajině II. Silný protikorupční watch-dog na Ukrajině II.

Tento projekt navazuje na pilotní projekt z roku 2010, jehož prostřednictvím TIC zahájila spolupráci s ukrajinskou nevládní organizací TORO.

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz