Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Právní poradna

Právní poradna Transparency International - Česká republika, o.p.s. (TI) poskytuje bezplatné právní poradenství občanům, kteří se setkají s korupčním jednáním a jsou ochotni o něm informovat a dále zaměstnancům orgánů veřejné moci nebo soukromých subjektů, kteří se dozví o korupčním jednání na svém pracovišti, tzv. whistlebloweři.

Právní poradenství poskytuje TI osobám, které se na ni obrátí v dobré víře, tzn., že jsou upřímně přesvědčeny o tom, že poskytnutá informace je pravdivá a úplná.

Bezplatné právní poradenství TI poskytuje formou základního právního poradenství a rozšířené právní pomoci. V rámci základního právního poradenství klient získá informace o vhodném postupu při obraně proti korupčnímu jednání, o obsahu právních předpisů a o institucích, na které se můžete obrátit. Rozšířená právní pomoc spočívá v dlouhodobější právní podpoře klienta. Zahrnuje především právní analýzu případu, zpracování právních stanovisek a podání pro klienta.

Pokud se klient obává represálií nebo napomůže-li to úspěchu ve věci, může TI činit podání vlastním jménem. V odůvodněných případech může TI nabídnout klientovi zastoupení, které převezme spolupracující advokát.

Naše právníky můžete kontaktovat:

* e-mailem na adrese poradna@transparency.cz,
* telefonicky na mobilním čísle 773 284 385,
* telefonicky přes kancelář TI na číslech +420 224 240 896.

Vzhledem k časovému a kapacitnímu vytížení našich právníků je v případě osobní návštěvy právní poradny TI vždy zapotřebí se nejdříve objednat po telefonu nebo emailu!

Odesláním dotazu Právní poradně TI souhlasíte se zpracováním a uchováváním Vámi poskytnutých osobních údajů Transparency International – Česká republika, o.p.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Právní poradnu v současné době podporují Nadace Open Society Fund Praha v rámci programu Transparentnost a veřejná odpovědnost a Ministerstvo vnitra ČR.

        

 

 

 

 

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz