Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Politika přijímání darů

Všeobecně je politika Transparency International celosvětově i v České republice přijmout podporu – finanční nebo věcnou - od jakéhokoliv dárce, pokud přijetí tohoto daru neoslabí naši nezávislost při naplňování našeho poslání, nebo pokud neohrozí naši integritu a dobré jméno.

Východiskem pro naše rozhodování o přijetí či nepřijetí daru je politika přijímání darů Transparency International, platná pro všechny pobočky.

Kromě toho posuzujeme následující kritéria:

1. Nepřijímáme dary od firem s většinovou majetkovou účastí státu, krajů nebo obcí.

2. U soukromých firem nepřijímáme dary od firem které:

a) byly odsouzeny za spáchání trestného činu podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
b) jsou uvedeny v rejstřících osob se zákazem plnění veřejných zakázek a koncesních smluv
c) jsou akciovými společnostmi tvořenými akciemi na doručitele

Rozhodnutí o přijetí daru je plně v kompetenci české pobočky.

Kdo rozhoduje:

  • Fundraisingový tým a ředitel - vždy
  • Tým TI-CZ – má možnost se vyjádřit ke každému potenciálnímu dárci
  • Správní rada – vždy v případě daru nad 1 milión Kč nebo pokud si ředitel vyžádá konzultaci
  • TI-S Board Fundraising Task Force – vždy v případě daru, který by tvořil více než 20% ročního rozpočtu nebo pokud si ředitel vyžádá konzultaci 

Fyzické i právnické osoby nás mohou podpořit buď jednorázovým darem nebo se mohou stát členy Klubu Transparency International a podporovat naši činnost pravidelnými příspěvky. Příspěvky členů nám umožňují mít stabilní finanční zázemí, které není účelově vázané na konkrétní projekty a díky kterému můžeme financovat investigativní práci na aktuálních korupčních případech. 

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz