Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Pochybení zaměstnanců Správy NP a CHKO Šumava při prodeji dřeva

Právní poradna TI se zabývala chybným postupem Správy NP a CHKO Šumava při prodeji vytěženého dřeva, na základě něhož vznikla této instituci škoda dosahující minimálně jednoho milionu korun.

Na Právní poradnu TI se obrátil klient se žádostí o posouzení postupu Správy NP a CHKO Šumava (dále jen „Správa“) při prodeji vytěženého dřeva. Po vyžádání příslušných dokumentů a po prostudování podkladů zaslaných klientem TI dospěla k názoru, že minimálně ve dvou konkrétních případech došlo ke zjevnému pochybení zaměstnanců Správy.

První pochybení spočívalo v prodeji vytěženého dřeva soukromé obchodní společnosti za prokazatelně nižší cenu, než kterou stanovil vnitřní předpis Správy. Odpovědný zaměstnanec tímto jednáním způsobil Správě evidentní majetkovou škodu. Druhého porušení vnitřních předpisů Správy se dopustil zaměstnanec, který uzavřel kupní smlouvu na vytěžené dřevo s toutéž soukromou obchodní společností, která předmětné dřevo vytěžila a soustředila na odbytové místo. Neboť takový to postup vnitřní předpisy Správy zakazují, vzniká tu důvodné podezření z korupčního jednání daného zaměstnance.

Po zhodnocení těchto skutečností se TI rozhodla zaslat otevřený dopis řediteli Správy NP a CHKO Šumava Mgr. Jiřímu Mánkovi, v němž ho vyzývá, aby bylo ze strany Správy postupováno v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích a po zaměstnanci odpovědném za vzniklou majetkovou škodu uplatňováno právo na její náhradu a aby rovněž překontrolovala předmětnou kupní smlouvu s obchodní společností a sdělila, zda nebyla sjednána kupní cena nižší nežli tržní a v případě že ano, aby zdůvodnila tuto odchylku.

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz