Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Plzeňské depo MHD

TI se v uplynulých měsících věnovala veřejné zakázce Plzeňských městských dopravních podniků na údržbu a opravy vozidel MHD a současně na výstavbu nového depa. Po analýze dostupných informací se TI obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s podnětem, aby zmíněnou zakázku prověřil.

Statutární město Plzeň a jím vlastněné Plzeňské městské dopravní podniky se rozhodly investovat více než 13 miliard Kč do výstavby nového depa pro vozidla MHD a též do jejich oprav a údržby a to formou tzv. PPP projektu (spolupráce soukromého a veřejného sektoru – soukromý investor vybuduje infrastrukturu, určitý čas se o ni stará a posléze ji předá veřejnému subjektu).

Za tímto účelem vypsaly Plzeňské městské dopravní podniky veřejnou zakázku, jejíž pomocí poptávaly plnění uvedených činností. Případ má dvě roviny – ekonomickou a právní.

Po právní stránce se TI domnívá, že mohlo dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách ze strany zadavatele, jelikož spojil do jedné zakázky dvě ne zcela související plnění (služby – opravy a údržba – a stavební práce). Spojení mohlo způsobit diskriminaci některých potenciálních uchazečů, kteří nemohli nabídnout obě plnění současně, a tak v konečném důsledku mohla být omezena konkurence a navýšena cena celé zakázky. Nutno dodat, že zákaz diskriminace je jedna za základních zásad zadávání veřejných zakázek platná obecně i pro zakázky malého rozsahu, které nespadají do režimu zákona o veřejných zakázkách.

Ekonomické aspekty celého projektu jsou ještě dalekosáhlejší. Město Plzeň si nechalo pro tyto účely vypracovat komplexní posudek. Ten však řeší pouze dvě varianty. Výstavba nového velkého depa, přičemž některé současné areály budou zrušeny, a zachování současného stavu bez jakýchkoliv zásahů. Žádné kompromisní řešení není posuzováno. Na rizika spojená s miliardovou investicí (zadlužení, změna rozpočtového určení daní, možný úpadek soukromého investora) a nutnost zvážení např. varianty výstavby menšího nového areálu upozornilo město Plzeň i Ministerstvo financí ČR.

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz