Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Otevřený dopis premiéru Nečasovi k dlouhodobě neřešené situaci v justici

TIC zaslala otevřený dopis premiéru Nečasovi týkající se dlouhodobě neřešené situace v justici.

TIC v dopise konstatuje, že za současného stavu drží zásadní nástroje k ovlivňování chodu moci soudní v rukou exekutiva, ačkoliv za výkon spravedlnosti nenese odpovědnost. Dochází tak k rozdvojení kompetence a odpovědnosti. Chybí také absence dlouhodobé koncepce reformy.

TIC je toho názoru, že vytvořením nejvyšší rady soudnictví, která v sobě ponese samosprávné prvky v podobě personálních a rozpočtových pravomocí, dojde k naplnění ústavního principu dělby moci a moc soudní bude rovnocenným partnerem dalších dvou státních mocí - výkonné a zákonodárné.

Za další důležité reformní kroky v justici považujeme:

• Posílení nezávislého postavení státních zastupitelství včetně změny volby, funkčního období a možnosti odvolání nejvyššího státního zástupce

• Legislativní projednání novelizací zákona o státním zastupitelství.

• Vytvoření speciálního státního zastupitelství pro boj se závažnou hospodářskou kriminalitou a organizovaným zločinem jako standardního partnera specializovaných útvarů policie.

• Vytvoření speciálních soudních senátů určených pro případy zvláště závažné hospodářské kriminality a organizovaného zločinu.

• Změnu mechanismu výběru kandidátů na místa v justici - dlouhodobá, jednoznačná pravidla, včetně koncipování pravidel dalšího kariérního postupu.

Jsme přesvědčeni, že bez široké diskuze a shody napříč politickým spektrem a odbornou veřejností nebudou reformní kroky stabilní a obecně přijímané. TIC přináší k diskusi o podobě justiční reformy nestranickou platformu. Z toho důvodu připravujeme na podzim Justiční fórum 2011 jako reprezentativní konferenci k justiční problematice.

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz