Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Ohlédnutí za konferencí "Co víme a nevíme o korupci"

Ohlédnutí za konferencí

Korupce je považována za jeden z největších problémů současné české společnosti. Na tomto závěru se shodnou občané, experti a do jisté míry i politická reprezentace.

Pojem korupce je ale mimořádně vágní a zahrnuje mnoho odlišných jevů a aktivit. Úplatkem mohou být peníze (od stovek Kč až po stovky miliónů), věcné plnění, protislužby či poskytnuté společenské výhody. Zapojeny mohou být dvě osoby, ale také desítky osob. Různá je i složitost těchto aktivit – úplatek může být jednoduše předán, ale může se jednat i o složité toky peněz, a takové jednání nemusí být jednorázové, do korupce spadá i dlouhodobá organizovaná aktivita. Efektivnost boje s korupcí tato nevyhraněnost a bezbřehost výrazně snižuje a umožňuje neúmyslnou či cílenou orientaci boje s korupcí pouze na určitý její projev…

Výzkumy a analýzy korupce sice existují, ale jsou roztříštěné a málokdy jsou prezentovány na jednom místě.

Proto Transparency International spolu s Českou kriminologickou společností uspořádala v rámci projektu Studie národní integrity konferenci „Co víme a nevíme o korupci v České republice“ s podtitulem „Východiska protikorupční strategie“.

Konference se zúčastnilo na 70 účastníků. Mezi pozvanými byli členové České kriminologické společnosti, členové Meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí, okruh spolupracovníků projektu Studie národní integrity, studenti a další odborníci.

Konferenci zahájil Radim Bureš za Transparency International a profesorka Helena Válková z Filozofické fakulty UK za Českou kriminologickou společnost. První panel s názvem „Co víme o korupci v České republice? Možnosti a limity empirických výzkumů“ představil dostupné a velmi různorodé výzkumy korupce z posledních let. Panel moderoval Miroslav Scheinost, ředitel Institutu pro kriminologii asociální prevence a předseda České kriminologické společnosti.

Michael L. Smith ze Sociologického ústavu AVČR v prezentaci nazvané „Systémová korupce vyžaduje systémové řešení“ představil výzkumy týkající se především vysoké korupce, tzv. „state capture“, tedy netransparentních vztahů mezi státem a firmami. Tématy výzkumů byl např. lobbing, veřejné zakázky, ale především financování politických stran a problémy spojené s přijímáním darů, kontrolou stranických financí a nedostatečnou transparentností.

Martin Cejp z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci prezentoval výzkum „Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného“ a upozornil na nutnost zaměření výzkumu na obě strany korupčního jednání. Martin Mravec, výkonný ředitel GfK (v jeho nepřítomnosti prezentoval Radim Bureš) v příspěvku „Korupční klima v České republice“ shrnul hlavní poznatky z opakovaných výzkumů GfK (již od roku 1998) věnujících se korupčnímu klimatu mezi obyvateli a Jiří Buriánek, vedoucí katedry sociologie FF UK ve svém příspěvku „Korupce: Panika, klima, životní styl?“ představil několik dalších českých i evropských výzkumů a hovořil mimo jiné o obavách občanů z toho vyplývajících, jejich postojích a důvěře v policii a soudy.

Druhý panel s názvem „Strategické směry protikorupční politiky v ČR“ byl zaměřen na strategické záměry vyplývající z dostupných poznatků (a výzkumů). Panel moderoval David Ondráčka, MA, který také konferenci uzavřel.

V panelu vystoupil Tomáš Kafka, ředitel divize vyšetřování podvodů firmy Ernst & Young, jehož prezentace „Korupce v soukromém sektoru“, byla velmi zajímavým a nepříliš často prezentovaným pohledem na korupci v soukromém sektoru a názory na její řešení.

Jako další strategický směr protikorupční politiky byly identifikovány politické strany. Magdaléna Klimešová z Ekologického právního servisu shrnula hlavní problémy v příspěvku „Financování politických stran v ČR“. Eliška Waldová ze Sociologického ústavu AVČR pokračovala v tématu a představila „Postřehy z analýzy výročních finančních zpráv politických stran se zastoupením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za léta 2006 – 2011“, které vyplynuly ze zrealizované digitalizace příjmů, výdajů a darů politických stran a upozornila na výrazné nesrovnalosti.

Martin Fadrný z Ekologického právního servisu představil další problematický okruh, a to „Korupční rizika při správě státních a obecních firem“ a výzkum, který odhalil, že v České republice není většina doporučení OECD v této oblasti dodržována. Radim Bureš z Transparency International v příspěvku „Veřejná správa jako korupční problém“ upozornil na hlavní korupční rizika ve veřejné sféře, a to stále velmi problematický způsob zadávání veřejných zakázek a problém s výběrem a vysokou fluktuací úředníků. O odhalování, stíhání a vyšetřování korupce dále hovořil Stanislav Mečl z Nejvyššího státního zastupitelství.

Obecně byla konference velmi pozitivně hodnocena a vzhledem k množství konfrontovaných výzkumů a z nich vyplývajících poznatků představila další krok ve snaze postihnout korupci v celé své šíři a umožnit s ní tak efektivnější boj.

Prezentace ke stažení:

Panel 1: „Co víme o korupci v České republice? Možnosti a limity empirických výzkumů“

Michael L. Smith (Sociologický ústav AV ČR ) – „Systémová korupce vyžaduje systémové řešení

Martin Cejp ( Institut pro kriminologii a sociální prevenci) – „Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného

Martin Mravec (GfK ) – „Korupční klima v České republice

Jiří Buriánek (FF UK) – „Korupce: Panika, klima, životní styl?“

Tomáš Kafka (Ernst & Young) - „Korupce v soukromém sektoru

Panel 2: „Strategické směry protikorupční politiky v ČR“

Magdaléna Klimešová (Ekologický právní servis) – „Financování politických stran v ČR

Eliška Waldová  (Sociologický ústav AV ČR ) – Postřehy z analýzy výročních finančních zpráv politických stran se zastoupením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za léta 2006 – 2011

Martin Fadrný (Ekologický právní servis) – „Korupční rizika při správě státních a obecních firem

Radim Bureš (Transparency International ČR) – „Veřejná správa jako korupční problém

 

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz