Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Ochrana oznamovatelů

Oznamovatelé korupčního jednání, tedy klíčové osoby v procesu odhalování korupce, podvodů nebo organizovaného zločinu, jsou velmi zranitelnou skupinou a mohou být vystaveni různým odvetným opatřením. Cílem TIC je proto přispět k ochraně těchto oznamovatelů korupce, tzv. whistleblowerů.

Pojem whistleblowing vychází z anglického sousloví „to blow the whistle" (zapískat na píšťalku). Toto slovo má evokovat snahu oznamovatele (angl. whistleblower) říci „pozor, tady něco nehraje". O whistleblowingu mluvíme tehdy, když stávající nebo bývalí zaměstnanci nějaké organizace upozorňují na nekalé praktiky na pracovišti, a to zpravidla na praktiky ohrožující veřejnost a jdoucí proti veřejnému zájmu. V ČR není tato problematika příliš známá, jak dokazuje už samotná absence jednotného překladu pojmu whistleblower. TIC používá termín oznamovatel. V některých překladech se setkáme s pojmy informátor nebo stěžovatel, ale tyto pojmy se vztahují ke konkrétním činnostem a nejsou tedy dostatečně neutrální.

Naším cílem je přispět k ochraně oznamovatelů. Oznamovatelé, kteří jako klíčové osoby v procesu odhalování korupce, podvodů nebo organizovaného zločinu jsou velmi zranitelní a mohou být vystaveni různým odvetným opatřením. TIC zpracovává koncepční projekt zaměřený na ochranu oznamovatelů a zlepšení legislativní úpravy této problematiky.

Hlavní zásadou naší práce je, že údaje, které mohou vést k identifikaci osob, které se na nás obrátí s žádostí o pomoc, nepředáváme dál a nečiníme žádné kroky, které by se jich týkaly, bez jejich výslovného souhlasu.

TIC může v odůvodněných případech oznamovatelům poskytnout právní pomoc. Seznámit oznamovatele v jakém právním postavení se nachází a jaká rizika mu hrozí, jaká mají práva a jak mohou postupovat, setkají-li se s korupčním jednáním. V případě nutnosti klientovi nabídneme právní zastoupení, které převezme spolupracující advokát.

Pracujeme na dalším rozšíření forem pomoci pro oznamovatele korupce. Tlak, kterému oznamovatelé čelí, není vždy jen čistě právního charakteru může jít o šikanu, manipulaci, vyhrožování apod. Může mít důsledky i pro jejich rodinné příslušníky. Z toho důvodu bychom v budoucnu chtěli zajistit i možnosti např. odborné psychologické podpory. Naším cílem je postupné vybudování komplexního poradenského střediska pro whistleblowery.

 

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz