Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Nebát se a jednat: Transparency International zve na veřejnou debatu pořádanou na festivalu Zlínské jaro

Jak je to s otevřeností samosprávy a státní správy ve Zlíně a v celé republice? Jsou politici a úředníci vždy nakloněni dotazům občanů a jednají alespoň tak, jak jim ukládá zákon? Na tyto i další otázky se bude návštěvníkům festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro snažit odpovědět veřejná debata, kterou 10. května od 19 hodin spolupořádá Transparency International na zámku ve Zlíně.

Jak je to s otevřeností samosprávy a státní správy ve Zlíně a v celé republice? Jsou politici a úředníci vždy nakloněni dotazům občanů a jednají alespoň tak, jak jim ukládá zákon? Na tyto i další otázky se bude návštěvníkům festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro snažit odpovědět veřejná debata, kterou 10. května od 19 hodin spolupořádá Transparency International na zámku ve Zlíně.

Otázka  svobodného přístupu k informacím je pro skutečně demokratické fungování společnosti klíčová. Na jedné straně je ujišťování politiků, že se jedná o základní občanské právo a pilíř fungování demokratické společnosti. Na straně druhé tomu ale často neodpovídá přístup státu a samosprávy v konkrétních případech.

Radim Bureš, programový ředitel Transparency International k tomu říká: „Na jaké informace má občan právo a na jaké nemá? A co má dělat, když je o svém právu přesvědčen, a úřad přesto nechce informace poskytnout? Tyto otázky je potřeba diskutovat a znát na ně odpověď, aby mohli občané efektivně vykonávat demokratickou kontrolu správy věcí veřejných.“

I ve Zlíně a Zlínském kraji se najdou případy, kdy se o fungování principu svobodného přístupu k informacím dá minimálně pochybovat. Na druhou stranu i zde funguje občanská společnost, která k takovýmto způsobům chování politiků a úředníků tvoří protipól. Přijďte si poslechnout názory občanských aktivistů, politiků a zástupců nejznámější mezinárodní neziskové organizace bojující proti korupci a za transparentnost veřejné správy.

Transparency International a organizátoři festivalu Zlínské jaro zvou všechny občany Zlína i návštěvníky festivalu na veřejnou debatu, která proběhne 10. května od 19 hodin v prostorách zlínského zámku pod názvem „Nebát se a jednat“. Během večera budou přítomní seznámení s problematikou svobodného přístupu k informacím a občanského aktivismu. V druhé půli večera budou pozvaní odborníci a aktivisté odpovídat na otázky občanů.

Tomáš Pasterný, koordinátor festivalu Zlínské jaro k tomu dodává: „Festival má za cíl podpořit rozvoj občanské společnosti, tedy podpořit občanskou angažovanost a vědomí sounáležitosti. Občanská angažovanost může mít různé podoby a vede k pestré škále aktivit. Jednou z nich je kontrola veřejné správy, kde by měl být silným nástrojem právě svobodný přístup k informacím. V debatě Nebát se a jednat bychom si měli zodpovědět základní otázku, zda silným nástrojem skutečně je, případně co dělat pro to, aby se jím stal."

V návaznosti na veřejnou debatu pořádá Transparency International ČR prakticky zaměřený Kurz občanské protikorupční sebeobrany, a to v úterý 21. května od 17 hodin opět ve zlínském zámku. Cílem tohoto školení je seznámit občany zlínského regionu s možnostmi, jak efektivně postupovat v boji proti korupci a klientelismu.

Vstup na obě akce je zdarma. Potvrzení účasti pro zjednodušení organizace zasílejte prosím na kops@transparency.cz nebo se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto formuláře.

Letáky ke stažení:

Veřejná debata "Nebát se a jednat" na Zlínském jaru, 10. 5. 2013 od 19 hod

Kurz občanské protikorupční sebeobrany ve Zlíně, 21. 5. 2013 od 17 hod

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz