Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Naše stanovisko na současný stav projednávání služebního zákona

Dosavadní projednávání zákona o státní službě v Poslanecké sněmovně rezignovalo na odpovědné hledání cest ke zkvalitnění české státní správy. Ultimativní požadavky ODS a TOP 09 podrývají základní principy zákona a jejich přijetí by zákon učinilo zbytečným.

Rekonstrukce státu analyzovala 4 požadavky, jimiž ODS a TOP 09 včera podmínily přijetí zákona o státní službě. Z rozboru vyplývá, že tyto požadavky by vedly k odbourání základních prvků zákona a snahy o depolitizaci a profesionalizaci státní správy.

1. Požadavek na vypuštění Generálního ředitelství státní služby. Generální ředitelství, které nepředstavuje mocný „superúřad“, jak se v médiích někdy mylně uvádí, má především metodicky usměrňovat a koordinovat procesy ve státní správě a přispívat k jejímu sjednocování. Jeho odstranění by představovalo zachování současného stavu roztříštěnosti státní správy a existenci „výsostných pašalíků“ pod dohledem jednotlivých ministrů. K podpoře zavedení mechanismu na jednotnou aplikaci zákona, například Generálního ředitelství, se navíc před volbami řada poslanců TOP 09 i ODS zavázala podpisem pod Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu.

2. Požadavek na otevřenost výběrových řízení do státní služby na všech úrovních pro úředníky samospráv a zástupce akademické a soukromé sféry. Regulace výběrových řízení, jejich transparentnost, závaznost a jasné požadavky na pozici jsou nezbytné. Jejich otevřenost musí respektovat minimální požadavky kariérního postupu.

3. Požadavek na zachování politických náměstků jako řídících stupňů služebních úřadů. Toto opatření, zvláště ve spojení s neexistencí Generálního ředitelství, by konzervovalo stávající stav, kdy jsou úředníci vydání zcela napospas nátlaku politických představitelů prostřednictví pracovního hodnocení či udělování odměn.

4. Požadavek, aby ochrana, kterou zákon poskytuje, se vztahovala na úředníky, kteří pracují ve veřejné správě déle než 4 roky. Tento bod je těžko pochopitelný a spíše svědčí o dezinterpretaci zákona. Individuální ochrana úředníků je v navrhovaném zákoně poměrně slabá a srovnatelná se zákoníkem práce, což Rekonstrukce státu kritizovala. Ochrana je širší pouze např. u plošného snižování stavů z úsporných důvodů. To by v důsledku znamenalo, že ODS a TOP 09 chce v případně rozpočtové tísně například přednostně vyhodit úředníky, kteří pracují méně než 4 roky.

Přijetí předkládaného zákona se splněním uvedených požadavků by vytvořilo bezzubý zákon, připomínajícího zákon č. 312/2002 o úřednících samosprávných celků. Tento zákon nechrání úředníky před politickou manipulací, jak se v minulosti ukázalo zejména na příkladu Magistrátu hl. m Prahy za působení primátora Pavla Béma. Výsledný zákon podle představ ODS a TOP09 by připomínal návrh zákona o úřednících Nečasovy vlády, který platforma Rekonstrukce státu zásadně odmítla.
Řada aspektů vládou překládaného zákona by měla být zlepšena či dopracována, jak vyplývá z dříve zveřejněného podrobného stanoviska Rekonstrukce státu: http://www.rekonstrukcestatu.cz/publikace/stanovisko-pn-sluzebni-zakon.pdf

Řada opatření vládního návrhu je ponechávána na budoucí řešení, která zatím nebyla předložena a nelze je tedy hodnotit. Upozorňujeme však, že bez současného schválení novelizace zákona o státní službě vejde v účinnost torzo původního služebního zákona 1.1.2015, který byl 26 novelizován a bez úprav nebude funkční.

Více informací vám poskytne
Lenka Petráková, výkonná ředitelka Oživení
expertní mluvčí Rekonstrukce státu pro oblast služebního zákona
tel.: 724 011 102
lenka.petrakova@oziveni.cz

Radim Bureš, programový ředitel Transparency International Česká republika
člen expertní skupiny Rekonstrukce státu pro oblast služebního zákona
tel.: 733 666 008
bures@transparency.cz

Více informací k zákonu:
http://www.rekonstrukcestatu.cz/tiskove-zpravy/20140716_rest_sluzebni-zakon_otazky-a-odpovedi.pdf

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz