Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Nabídka kurzů

POSKYTOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍCH KURZŮ JE V DOČASNĚ POZASTAVENO.

Zákon o střetu zájmů

1. 04. 2011

Jedná se o prakticky orientovaný půldenní kurz určený pro všechny, jichž se týká zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Kurz je tedy určen jak povinným osobám ve smyslu zákona, tedy veřejným činitelům, tak evidenčním orgánům. Kurz se skládá ze tří částí - z představení zákona, jeho geneze a účelu, rozboru jednotlivých ustanovení a diskuse.

Bližší informace o tomto kurzu naleznete zde.

Odhalování a prevence podvodů a korupce ve vybraných orgánech veřejné správy

1. 04. 2011

V současné době jsou tyto kurzy realizovány v rámci projektu podpořeného Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Kurz je akreditovaným vzdělávacím programem v rámci průběžného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (akreditace AK/PV-83/2008).

Kurz je primárně určen pracovníkům vykonávajícím kontrolní a auditorskou činnost v orgánech veřejné správy. Je zaměřen zejména na oblast veřejných zakázek, nakládání s majetkem a problematiku dotací. Součástí výkladu je rozbor případových studií.

Bližší informace o tomto kurzu naleznete zde.

Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě

1. 04. 2011

Jedná se o základní jednodenní kurz, který se zabývá následujícími oblastmi: definicí korupce, jejími typy a negativními dopady na společnost; možnostmi, jak lze identifikovat jednotlivé případy korupce, a příčinami, které stojí za výskytem korupce; obecnými preventivními a represivními protikorupčními opatřeními; protikorupčními nástroji ve zvláštních oblastech (správní řízení, rozdělování dotací, rozdělování prostředků z fondů EU, nakládání s majetkem územních samosprávných celků, zadávání veřejných zakázek); způsoby, jakými lze zjišťovat účinnost protikorupčních opatření, a mezinárodními protikorupčními nástroji.

Bližší informace o tomto kurzu naleznete zde.

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz