Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Mezinárodní srovnání financování politických stran

Financování politických stran je jedním ze stěžejních témat TI CZ. Podílela se proto také na mezinárodním projektu, který srovnával stávající situaci této oblasti v jednotlivých zemích střední a východní Evropy (Polska, Estonska, Moldávie nebo Gruzie). Díky němu vznikla webová stránka www.politicalfinance.org, kde lze nalézt veškerá důležitá data a pomocí jednoduchých funkcí zjistit, jaký je stav v jiné zemi a snadno ho porovnat s ČR.

Ze srovnání situace v těchto státech vyplynula také univerzální doporučení, která povedou vedoucí k větší průhlednosti a kontrolovatelnosti stranických peněz.

  1. Zvýšit dostupnost informací o dárcích politických stran a zdrojových dat (faktury, stvrzenky) o výdajích politických stran a volebních orgánů. Zvýšením dostupnosti chápeme usnadnění přístupu jak k originálům těchto dokumentů, tak k jejich kopiím prostřednictvím internetu.
     
  2. Posílit úlohu a fungování státních institucí zapojených do kontroly financování politických stran a volebních kampaní, jako je Národní volební komise nebo kontrolní úřad (typ a název instituce se liší podle země).
     
  3. V dlouhodobém horizontu zavést  financování politických stran ze státního rozpočtu spolu se zákazem nebo omezením financování politických stran a volebních kampaní právnickými osobami. Tyto změny by měly být zavedeny spíše "evolučním" způsobem, s přihlédnutím k rozdílné úrovni rozvoje demokracie v zemích střední a východní Evropy.

Konkrétní doporučení pro Českou republiku, která pro oblast financování politických stran spolu s dalšími protikorupčními organizacemi TI CZ vypracovala a navrhla, si přečtěte zde

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz