Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Máme právo vědět

Již jste někdy požadovali od veřejné instituce informace? Máte pocit, že jde o zdlouhavý, administrativně a někdy i finančně náročný proces? Pak si zkuste představit, že žijete v zemi, kde vaše právo na informace není možné vůbec uplatnit, kde k němu chybí jakákoli právní úprava. Takovou zemí je Egypt, kde Transparency International Česká republika realizuje projekt Máme právo vědět, financovaný z programu Transition Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Ve spolupráci s partnerskou organizací One World Foundation for Development and Civil Society Care proběhlo dne 18.června 2014 jednání expertní skupiny tvořené zástupci ministerstev, akademických institucí a občanských organizací. Opakovaně byla formulována nezbytnost přijmout zákon o svobodném přístupu k informacím, ale není zatím jasná shoda na rozsahu jeho působnosti vzhledem k citlivým otázkám národní bezpečnosti. Odborníci dále diskutovali implementaci takového zákona do praxe. Spolu se zástupci Transparency International Česká republika formulovali doporučení v oblasti prosazování práva na informace a svobodného přístupu k informacím cestou vzdělávání státních i komunálních úředníků, mediální podpory a veřejných kampaní s využitím sociálních sítí.

Na jednání expertní skupiny pak navázal třídenní seminář pro zástupce státní správy a nevládních organizací. Zpočátku poměrně názorově rozdílná skupina 30 účastníků našla v průběhu diskusí a pracovních skupin společnou řeč a otázky připravovaného zákona se probíraly i mimo oficiální program. Transparency International Česká republika detailně představila hlavní aspekty zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Účastníci se zajímali podrobně o proces poskytování informací, ale i o širší kontext boje proti korupci v naší zemi. V rámci semináře se podařilo zformulovat rámec nového zákona, vymezit okruh informací, jež mu nebudou podléhat a definovat roli státních i nevládních organizací při jeho přípravě a implementaci. Tak jako při jednání expertní skupiny opakovaně zazněla potřeba vzdělávání v této oblasti a co nejširší i osvěty.

Seminář ukázal snahu představitelů egyptské společnosti zavádět nástroje demokratické správy. V mnoha případech však půjde o dlouhý a složitý proces, v němž by měla pomoci i další plánovaná aktivita projektu, kterou bude studijní pobyt zástupců egyptského vládního i nevládního sektoru v České republice na podzim tohoto roku.  

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz