Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Lobbing v EU

Je pro vás lobbing synonymem netransparentního jednání a lobbista „šedou eminencí“ používající neregulérní nástroje ovlivňování politické scény? S takovým názorem určitě nejste osamoceni. Je to ale pravdivý obrázek? Právě na to se snaží odpovědět projekt financovaný z programu prevence a boje proti korupci Evropské komise Lifting the Lid on Lobbying: Taking secrecy out of politics in Europe, který nyní probíhá v 18 zemích EU.

Rovný přístup všech zájmových skupin k zákonodárcům je důležitým aspektem fungování demokracie. Je-li lobbing transparentní, jeho vliv může být pozitivní. Jak však jeho transparentnost zajistit? V různých zemích najdeme různé modely. Důslednou regulaci prostřednictvím zákona a registrů lobbistů a lobbistických kontaktů,  dobrovolnou regulaci ze strany soukromých subjektů. Existují však i země, kde lobbing není upraven vůbec. Uvedený projekt se snaží popsat situaci v jednotlivých zemích a zároveň prezentovat negativní, ale i pozitivní příklady lobbingu v zemích, které se projektu účastní.

Dne 24.6. 2014 se v rámci projektu uskutečnilo pracovní jednání zástupců Transparency International Česká republika a Transparency International Bulharsko. Hlavními body byla situace s legislativní úpravou lobbingu v obou zemích, kde již bylo několik pokusů o přijetí takové regulace, ale bez úspěchu. Zdá se proto, že reálným řešením je prosazení důsledné transparentnosti legislativního procesu spolu se zavedením seberegulačních mechanismů na straně lobbistů i politiků a státních úředníků.

Poměrně velká část jednání byla věnována příkladům negativního lobbingu, kdy jejich zpracování často naráží na nedostatek ověřitelných informací. 

Závěr pracovního jednání se věnoval zkušenostem ze spolupráce Transparency International  s orgány místních samospráv a prezentaci dosavadních nejúspěšnějších projektů.

 

Projekt je financován z programu prevence a boje proti korupci Evropské komise

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz