Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Procento občanů, kteří považují korupci za mimořádně
závažný problém ČR. Zdroj: Výzkum STEM 2012

Příspěvky politickým stranám vyplácené ze státního rozpočtu
Zdroj: Ministerstvo financí ČR

!

Nad těmito prostředky není dohled, Transparency International
bude usilovat o zřízení nezávislého kontrolního úřadu!

Připojte se ke Klubu Transparency International a bojujte společně
s námi proti korupci a úplatkářství v České republice.

Darujme.cz

Registrací do klubu získáte

  • darovací certifikát
  • uvedení vašeho jména nebo jména firmy ve výroční zprávě a na webu
  • informaci o využití darovaných prostředků Klubu
  • informaci o aktuální činnosti organizace zasíláním pravidelného zpravodaje
  • výroční zprávu
  • pozvánku na veřejné akce pořádané TI

Pomozte nám získat další členy, doporučte nás dále

Poslat emailem

Partneři pro realizaci tohoto projektu

Partneři