Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Watchdog

Vedle analýzy otevřených zdrojů se TIC věnuje dlouhodobému monitorování hlavních korupčních případů.  Věnujeme se i vlastním investigativním aktivitám při zajišťování informací o korupčním jednání. Chceme plnit úlohu hlídacího psa proti korupci a proto i tato sekce webu má název Watchdog.

V této sekci našeho webu Vás budeme seznamovat s případovými studiemi korupčních kauz založenými na naší analytice a dále pak zde naleznete informace o vlastních investigativních aktivitách TI.

Naše možnosti

Smyslem naší práce je ochrana veřejného zájmu. Hlavní zásadou naší práce je postupovat nestranně, profesionálně, bez podléhání partikulárním zájmům a otevřeně vůči veřejnosti. Informace, se kterými pracujeme, získáváme analýzou otevřených zdrojů a databází, vlastní operativní prací nebo od oznamovatelů a svědků korupčního jednání. Projekt investigace je jedním ze strategických pilířů práce TC. Naše kapacita je však samozřejmě omezená. Výběr případů, kterým se věnujeme samostatně, je ovlivněn tím, zda se jedná o korupci veřejných představitelů, zda byla způsobena závažná škoda, zda existuje taková důkazní situace, že je alespoň minimální odůvodněná naděje na úspěšné vyřešení případu.

Naše limity

TI je samozřejmě omezena svým postavením nevládní organizace. Nemáme proto v tomto směru žádné jiné pravomoci, než zákon poskytuje kterémukoliv jinému občanovi. Nemůžeme vést samostatné vyšetřování na úrovni orgánů činných v trestním řízení. Naše zkušenosti však ukazují, že kvalitně zpracované trestní oznámení a jeho kombinace s medializací případu, mohou vést alespoň k dílčímu úspěchu a vyvození konkrétních zodpovědností.

Ochrana oznamovatelů

Oznamovatelé korupčního jednání, tedy klíčové osoby v procesu odhalování korupce, podvodů nebo organizovaného zločinu, jsou velmi zranitelnou skupinou a mohou být vystaveni různým odvetným opatřením. Naším cílem je přispět k jejich ochraně . Oznamovatelé, kteří jako klíčové osoby v procesu odhalování korupce, podvodů nebo organizovaného zločinu jsou velmi zranitelní a mohou být vystaveni různým odvetným opatřením. TI zpracovává koncepční projekt zaměřený na ochranu oznamovatelů a zlepšení legislativní úpravy této problematiky.

Hlavní zásadou naší práce je, že údaje, které mohou vést k identifikaci osob, které se na nás obrátí s žádostí o pomoc, nepředáváme dál a nečiníme žádné kroky, které by se jich týkaly, bez jejich výslovného souhlasu. Více k této problematice naleznete zde

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz