Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Justice proti korupci v Srbsku a v Česku

V letošním roce byl zahájen projekt Justice proti korupci, který byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR. Partnerem projektu je pobočka Transparency International v Srbsku, která se dlouhodobě věnuje problematice korupce a jejího vyšetřování.  V loňském roce zpracovala analýzu všech legislativních protikorupčních nástrojů. Ze závěrů vyplývá, že tato pravidla nejsou v praxi uplatňována.

Společný projekt Transparency International Česká republika a Transparency International Srbsko se proto zaměřuje na sdílení praktických zkušeností činnosti orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování případů korupce.

25.3.2014 se v Bělehradě konalo pracovní jednání obou partnerů projektu Justice proti korupci.  Úvodní část byla věnována prezentaci práce obou organizací. Hlavním bodem jednání pak byla specifikace projektových aktivit. První z nich bude studijní pobyt zástupců srbských státních zástupců a soudců v České republice v červnu tohoto roku, v jehož průběhu se budou moci seznámit s prací orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování případů korupce. Získané zkušenosti přispějí ke zpracování hlavního výstupu projektu, kterým bude dokument nejlepší praxe. S využitím skutečných korupčních případů ukáže klíčové potřeby pro úspěšné odhalování a trestání případů korupce, od shromažďování a dokumentace důkazů po využití operativní techniky. 

Dokument nejlepší praxe bude prezentován na semináři pro zástupce orgánů činných v trestním řízení, nevládních organizací  s účastí představitelů české justice na konci září 2014, jeho finální verze bude zveřejněna v tištěné i elektronické podobě.

V rámci jednání obou partnerských organizací byly dopracovány všechny praktické aspekty spolupráce a byla podepsána Dohoda o partnerství.

Zástupci Transparency International Česká republika, Radim Bureš a Ivana Dufková, se setkali se zástupem velvyslankyně České republiky v Srbsku panem Jiřím Kyrianem. Informovali jej o projektu Justice proti korupci a plánovaných aktivitách. V rámci diskuse byla zdůrazněna potřeba udržitelnosti projektu a navazujících aktivit. Transparency International Česká republika předložila náměty na navazující projekty, ze strany zastupitelského úřadu byla zdůrazněna potřeba dlouhodobé podpory protikorupčního vzdělávání.

O dalších aktivitách tohoto projektu budeme průběžně informovat na stránkách www.transparency.cz

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz