Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Působnost právní poradny

V jednotlivých případech vybraných oblastí naší působnosti usilujeme o nápravu nežádoucího (protiprávního) stavu a, je-li to možné, také o vyvození osobní odpovědnosti osob, které se korupčního jednání dopustily. Způsob, kterým se v jednotlivých případech angažujeme, závisí z velké části na ochotě našich klientů aktivně se případu věnovat.

Zasazujeme se také o odstranění systémových příčin korupčního jednání. Poradna zobecňuje poznatky získané při řešení jednotlivých případů a na jejich základě TIC navrhuje opatření, nejčastěji změnu legislativy, která by přispěla ke zlepšení právních nástrojů boje proti korupci.

Nedílnou součástí aktivit poradny je strategická litigace. TIC iniciuje soudní spory a správní řízení ve věcech, kde existuje různý právní výklad nebo kde ustálený výklad chybí. V tomto případě je primárním cílem sporu získat rozhodnutí, která mají precedenční význam.

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz