Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Informace ke spolupráci TIC s Ministerstvem zemědělství

TIC byla přizvána Ministerstvem zemědělství, aby se podílela na poradenství pro omezení korupčních rizik u hospodaření státního podniku Lesy ČR. TIC se během roku 2011 bude věnovat připomínkování a monitoringu zadávací dokumentace veřejné zakázky na lesnické práce, nastavení kontrolních mechanismů a návrhům na posílení informační otevřenosti Lesů ČR.

První část spolupráce spočívá v připomínkování zadávání veřejné zakázky na provádění lesnických činností. Je nutno konstatovat, že Dřevěná kniha byla připravena bez spolupráce TIC a z ní vychází hlavní parametry zakázky.

TIC v této fázi dosud posuzovala nastavení kritérií kvalifikační části tendru z hlediska konkurenceschopnosti, nediskriminace a kontroly.V tomto smyslu je závěrem i společné prohlášení s MZe, které je přiloženo. Až následně bude posuzována celá zadávací dokumentace zakázky.

Cílem TIC je, aby bylo dosaženo větší míry transparentnosti, efektivního hospodaření s veřejnými prostředky, účinné kontroly a větší otevřenosti firmy vůči veřejnosti. Hospodaření Lesů České republiky a především těžební tendry jsou velmi závislé na kvalitě kontrolního systému. Bude proto záležet na tom, jak se tento systém bude uplatňovat.

Přestože jsme si vědomi existence množství zájmů, které tato složitá problematika přitahuje, budeme při našich doporučeních postupovat nestranně a profesionálně. Hlavním kritériem je pro nás ochrana veřejného zájmu a v tomto smyslu budeme postupovat otevřeně vůči veřejnosti.

Přílohy:

(budeme průběžně aktualizovat)

Společné prohlášení MZe a TIC ze dne 7. dubna 2011
Poradenská smlouva MZe a TIC

 

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz