Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Indexy

Indexy CPI a BPI

Od roku 1995 vydává Transparency International Index vnímání korupce (Corruption Perception Index; CPI). Tento index se zaměřuje na korupci ve veřejném sektoru a seřazuje země podle stupně vnímání existence korupce mezi úředníky veřejné správy a politiky. Index CPI hrál důležitou roli ve zvyšování veřejné informovanosti o korupci a v bourání tabu, které korupci obklopovalo. V mnoha zemích vedl k zavádění značných reforem. CPI však pouze ukazuje na příjemce úplatků. TI si uvědomovala jeho nedostatečnost, hlavně fakt, že CPI neodráží odpovědnost zemí-exportérů za šíření mezinárodní korupce. Proto od roku 1999 zavedla TI Index plátců úplatků (Bribe Payers Index; BPI), který seřazuje exportující země světa podle jejich sklonu k uplácení.

Oba indexy jsou založeny pouze na vnímání určité situace. Je nemožné založit srovnávání úrovně korupce v různých zemích na primárních empirických datech, například na srovnávání počtu zatčených či počtu soudních případů. Takovéto údaje obecně neodrážejí opravdovou úroveň korupce v příslušné zemi, ale spíše schopnost žalobců, soudů či médií korupci odhalovat. Jediná metoda sběru dat vhodných pro srovnání je stavět na zkušenostech a vnímání situace těmi, kdo jsou nejvíce vystaveni korupci v realitě, tedy podnikatelů, analytiků, obchodních komor atd.

U indexů za jednotlivé roky najdete informace o aktuálně použité metodologii a další vysvětlující informace. Více podrobností o indexech CPI a BPI a jejich metodologii najdete (v angličtině) na stránkách Transparency International (www.transparency.org).

Globální barometr korupce

Globální barometr korupce (Global Corruption Barometer) je průzkum veřejného mínění, který se zabývá názory veřejnosti na otázky korupce a zkoumá osobní zkušenosti respondentů s korupčními praktikami. Jeho výsledky byly poprvé zveřejněny v roce 2003. Výzkum pro Transparency International zajišťuje mezinárodní agentura Gallup International v rámci celosvětového průzkumu názorů veřejnosti (Voice of the People Survey).

U výsledků za jednotlivé roky najdete základní informace a výstupy z průzkumu provedeného v daném roce. Podrobné informace o použité metodologii, konkrétní znění otázek aj. najdete (v angličtině) na stránkách Transparency International zde.

V současné době na těchto stránkách naleznete indexy z posledních dvou let, kdy byly provedeny. Data z předchozích let  naleznete na našich starých webových stránkách. V případě dotazů se na nás obraťte (kontakty naleznete zde).

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz