Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Fyzické osoby

Bankovní spojení Klubu Transparency:
číslo účtu: 2100385154/2010
variabilní symbol: obdržíte e-mailem po odeslání formuláře

 

Klub Transparency International: podmínky a výhody individuálního členství

1. Členové Klubu Transparency International ČR (dále jen „Klub“) se ztotožňují s principy a hodnotami vyjádřenými v etickém kodexu Transparency International – ČR, o.p.s. (dále jen „TI“).

2. Členem Klubu se stává ten, kdo vyplní přihlášku a finančně přispěje na činnost TIC. Příspěvky pro individuální členy jsou aktualizovány na začátku každého kalendářního roku. Pro rok 2014 jsou stanoveny takto: minimální výše příspěvku pro členství v Klubu je 100 Kč měsíčně nebo 1000 Kč ročně. Pro studenty platí sleva na 500 Kč ročně. Roční příspěvek platí pro kalendářní rok. Příspěvky nad 1.000.000,- podléhají výslovnému schválení Správní rady TI.

3. Členství v klubu vzniká po připsání peněz na účet TI a je účinné po dobu kalendářního roku, ve kterém byl poskytnut finanční příspěvek. Členství v klubu zaniká po čtyřech po sobě jdoucích měsících v případě měsíčního příspěvku a v případě nezaplacení ročního příspěvku počátkem července roku následujícího.

4. Každý člen obdrží dokument potvrzující jeho členství v Klubu.

5. TI vede databázi členů, jejich kontaktních údajů a informaci o zaplacení příspěvků. Se souhlasem člena (viz níže) je jeho jméno a příjmení uvedeno na webových stránkách a ve výroční zprávě TI. Při daru nad 50.000 Kč bude jméno člena uvedeno ve výroční zprávě a na webu automaticky.

6. Členové Klubu na základě svého členství získávají:

  • darovací certifikát
  • možnost uvedení jména na webu
  • informace o využití prostředků Klubu
  • informaci o aktuální činnosti TI zasíláním pravidelného newsletteru
  • zaslání elektronické výroční zprávy
  • pozvánky na veřejné akce pořádané TI
  • daňové zvýhodnění
  • možnost uvést logo Klubu Transparency International na svém webu, v podpisu e-mailu a podobně

7. Členství v Klubu nedává možnost jakkoliv ovlivňovat činnost TI, její strategická rozhodnutí nebo získat jiné výhody, například přednostní řešení kauzy Právní poradnou.

8. Členství v Klubu žádným způsobem neprokazuje a nezaručuje bezúhonnost člena.

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz