Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Českobudějovičtí studenti diskutovali o korupci

Transparency International se na pozvání Gymnázia Česká a olympijských naději v Českých Budějovicích zúčastnila 12. listopadu 2013 besedy se studenty posledních ročníků tohoto gymnázia na téma korupce a whistleblowing.

Po krátkém úvodním představení TI a činnosti právní poradny měli studenti možnost  seznámit se s tím, jak TI chápe pojem korupce. Pak následovala diskuze. Studenty zaujaly především trestněprávní aspekty korupčního jednání a také například nejasné hranice trestní odpovědnosti v případě tzv. politických trafik.

Na druhou část besedy si TI připravila případovou studii kopírující příběh whistleblowera z vysokoškolského prostředí. Úkolem studentů bylo vžít se do role hlavního hrdiny příběhu a v různých fázích vyprávění volit z jejich pohledu nejvhodnější řešení.

Aktivní účast a mimořádný zájem studentů jsou důkazem, že pořádání podobných akcí na školách má smysl. Velký dík patří panu profesorovi Jiřímu Krejčímu a studentům, kteří se besedy účastnili, za přátelskou atmosféru a zajímavou diskusi.

S finanční podporou Programu prevence a boje proti kriminalitě Evropské komise - Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz