Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Archiv realizovaných projektů

Na této stránce jsou některé z již ukončených projektů TIC. Další najdete na starých webových stránkách

Promlčecí lhůty

Na konci roku 2009 začala TIC spolupracovat na mezinárodním projektu, který je zaměřen na komparativní analýzu promlčecích lhůt při potírání kriminality související s korupčním jednáním. Cílem projektu bylo zjistit, zda existující promlčecí lhůty u korupčních trestných činů v České republice a v dalších zemích Evropské unie nejsou překážkou účinného prosazování práva v této oblasti, respektive nalézt vhodné způsoby, jak příslušné překážky překonat.

Korupce ve sportu

Problematika korupce ve sportu je veřejnosti známa zejména v souvislosti s posledními korupčními aférami v českém fotbale, spojenými s podplácením rozhodčích. Projektovým záměrem nebylo soustředit se na tyto notoricky známé případy, ale podívat se na financování sportu jako na zdroj možných korupčních vztahů uvnitř sportu a mezi veřejnou sférou a sportem.

Politická korupce - Transparentní procesy v politickém rozhodování II

Cílem tohoto programu/projektu, který TIC realizuje od listopadu 2005, je zvýšení transparentnosti procesů politického rozhodování a snížení míry politické korupce v České republice.

Implementace Právního protikorupčního poradenského střediska v Gruzii

Cílem projektu, který byl realizován v roce 2009,bylo dosáhnout - prostřednictvím poskytování bezplatné právní pomoci gruzínské veřejnosti - zvýšení jejího právního povědomí o možnostech řešení případů korupčního jednání a o způsobech veřejné kontroly výkonu veřejné moci, a zprostředkovaně pak působit na výkon pravomoci volených představitelů státní správy a samosprávy tak, aby byli občané skutečně zapojováni do řešení věcí veřejných, aby byly nastaveny transparentní postupy při rozhodování záležitostí obecného zájmu a mohlo být postupně dosaženo žádoucího fungování modelu „good governance" v Gruzii.

Veřejné zakázky

Při zadávání a realizaci veřejných zakázek existuje všude na světě prostor pro korupci. České veřejné zakázky v tomto smyslu nejsou výjimkou. Trpí značnou neprůhledností, která vede k vysokým ztrátám veřejných prostředků. Transparency International - Česká republika (TIC) se začala koncepčně a důsledně věnovat korupci v oblasti veřejných zakázek a koncesí v roce 2003.

Průhlednost do vodárenství v České republice

Transparency International - Česká republika (TIC) se zaměřuje na prosazování transparentnosti do rozhodovacích procesů a věnuje se mapování rozsahu a míry korupce. Toho se snaží dosáhnout řadou způsobů, mezi něž patří především výzkumná a analytická činnost, poskytování bezplatného právního poradenství obětem korupce a protikorupční vzdělávání. Jedním z témat, kterému se TIC rozhodla věnovat systematičtěji, je také oblast vodárenství.

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz